Gaja institūcijas

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Gaja institūcijas (Gaii institutiones) - II gs. izveidota romiešu tiesību mācību grāmata - institūcijas, - kuru sastādīja jurists Gajs. Sarakstīta didaktiski un juridiski precīzā valodā, sadalīta 4 grāmatās:

 • Par personām;
 • Par lietām;
 • Par saistībām;
 • Par prasībām.

Manuskripts atrasts 1816. gadā. Arī mūsdienu jurisprudences institucionālās sistēmas uzbūves pamatā ir formula, kas pirmo reizi sastopama Gaja institūcijās un ko vārds vārdā atkārto Justiniāna institūcijas: Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones. ("visas [civil] tiesības attiecas vai nu uz personām, vai lietām, vai prasībām").

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 165. lpp.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Zvaigzne: Rīga, 1977.
 • Ārvalstu tiesību avoti (no vissenākajiem laikiem līdz 1689. gadam) / sast. Blūzma V., Zemītis G., Osipova S. - Turība: Rīga, 2007., 92.-152. lpp.

 • Buckland W.W. A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian. - Cambridge University Press: Cambridge, 1993, pp. 37–38.
 • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.

 • Gaius Institutiones (Die Institutionen des Gaius). / Ulrich Manthe (Hrsg.) - Darmstadt, 2004
 • Arnold Vinnius, Klaus Wille. Institutionenkommentar Schuldrecht. Text und Übersetzung. - Müller: Heidelberg, 2005, ISBN 3-8114-5220-7
 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993

 • История Древнего Рима. Тексты и документы: Учебное пособие. - Москва, 2005
 • История римского права. / И. А. Покровский - Петроград, 2007
 • Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. / Пер. Ф. Дыдынского - Зерцало: Москва. 1997. - 608 стр.

Resursi internetā par šo tēmu