Hazāru kaganāts

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Hazāri)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Hazar Kağanlığı
Khazaria map.jpg

Hazāru kaganāts (tj. Hazar Kağanlığı, an. Khazar Khaganate, Khazar Kingdom, Kingdom of Khazaria, Khazar Empire, vc. Königreich der Chasaren, chasarische Königtum, Chasarische Khaganat, kr. Хазарский каганат) jeb Hazārija (an. Khazaria, kr. Хазария) - valsts VII-XI gs. Ziemeļkaukāza stepēs un Volgas lejtecē.

Valstiskuma aizmetņi hazāriem sākās VI gs., kad tie izveidoja visai kompaktu klanu savienību Ziemeļkaukāza priekškalnēs (mūsd. Dagestānas līdzenums) un Kaspijas jūras rietumu piekrastē, bet 590. gadu sākumā to vadoni (jabgu), Tjurku kaganāta vasali, dažos avotos jau dēvē par valdnieku (vai jadžordu). Pēc Tjurku kaganāta sabrukuma hazāru valdnieki jau kļuva suverēni un sāka dēvēties par kaganiem (vai jabgu kaganiem). Galvaspilsēta sākotnēji bija Balančara Kaspijas jūras krastā, vēlāk Atila Volgas upes (Itilas) grīvā. Īsā laikā kaganāts kļuva par militāri spēcīgāko valstisko veidojumu reģionā, iekarojot dienvidos Derbentu, rietumos Krimu un stepi līdz Donas upei, turpmākajos gados pakļaujot teritoriju no Dņepras ziemeļrietumos un Donavas lejteces rietumos, līdz Volgas bulgāru zemēm ziemeļos, Derbentas aizai dienvidos un Arāla jūrai austrumos. Savu maksimālo uzplaukumu piedzīvoja VIII gs.

Klasiska monarhija. Kopš IX gs. pirmās trešdaļas tās specifika bija divvaldība: vienlaikus valdīja kagans un šads, kuru iecēla amatā, izvēloties kandidātu no kādas no dižciltīgākajām dzimtām. Kagans bija vairs tikai augstākā autoritāte, valsts simbols, bet šada rokās bija armija, fiskāla un tiesu vara (tāpēc arābu avotos šadi bieži tiek dēvēti par malikiem, t.i. valdniekiem). Perifērijas teritorijas kagana vārdā pārvaldīja vietējie cilšu vadoņi, savukārt nepastarpināti kronim pakļautās zemes pārvaldīja hagana iecelti vietvalži (tuduni, no ķīn. tu't'ung). Iedzīvotāji bija jaukts substrāts no vietējām indoirāņu valodu saimes ciltīm un tjurku ciltīm. Sabiedrība izteikdi divdaļīga: vietsēži zemkopji un nomadi lopkopji.

Paši hazāri vēl VII gs., kā jau tjurku tauta, bija tipiski nomadi lopkopji, kas tikai pamazām pamazām sāka pārorientēties uz vietsēdību, tomēr saglabājot zināmas nomadisma tradīcijas: ziemās dzīvoja pilsētās, bet vasarās - jurtās ārpus pilsētām. Saglabāja nomadiem raksturīgo dzimtu un klanu struktūru. Tradicionāli dalījās divās daļās, vienkāršajās dzimtās un labdzimušajās dzimtās, t.s. "melnie hazāri" jeb kara hazar, un t.s. "baltie hazāri" jeb khalis hazar. IX-X gs. dominēja četri apdzīvoto vietu pamattipi: mobilā nomadu apmetne, ciems, nenocietināta pilsēta un pilsēta cietoksnis. Ap apdzīvotajām vietām lauksaimniecības zona: augļu dārzi un vīnogulāji, rīsa lauki, tika audzēta labība. Zeme piederēja nevis privātpersonām vai valdniekam, bet gan dzimtām kā kolektīvs īpašums. Visai liela saimnieciskā nozīme bija zvejniecībai. Amatniecība vairāk specializēta pirmās nepieciešamības preču ražošanu, jo luksusa preces nodrošināja imports. Hazāru valsts savas varenības maksimumā kontrolēja Zīda ceļa ziemeļrietumu daļu, kur tranzīttirdzniecības muita līdz ar kara laupījumu un pakļauto cilšu mesliem veidoja ienākumu lielāko daļu. Kaganāts izcēlās ar īpaši labvēlīgiem apstākļiem tirgotājiem. Pilsētās bija atsevišķi kvartāli svešzemniekiem, kuriem bija virkne privilēģiju un pat tiesiska imunitāte savstarpējos strīdos. Noteicošie bija t.s. rahdanu tirgotāju nami. Tie uzpirka ievestās preces un ar peļņu pārdeva tālāk, praktiski nepieļaujot tiešu preču tranzītu. Valdnieka ienākumu fondu veidoja muitas nodevas un pakļauto un atkarīgo cilšu mesli. Vienota likumdošanas kodeksa nebija, ļaudis savstarpēji tiesājās pēc savām paražām.

Pavalstnieki bija gan musulmaņi, gan kristieši, gan šamanisti. Par pašu hazāru sākotnējo reliģisko kultu, zināms ļoti maz, musulmaņu avoti tos vienkārši dēvē par "elku pielūdzējiem". Ir zināms, ka VII gs. 80. gados daļa hazāru kristījās un tika izveidota pat bīskapija. IX gs. otrajā pusē hazāru elite bija jūdaisti, kamēr vienkāršā tauta un pakļautās nomadu ciltis pieturējās pie "tjurku ticības", taču lielāko tiesu bija kristieši vai musulmaņi. Kad hazāri pieņēma jūdaismu, precīzi nav zināms, ir tikai divas maz ticamas leģendas. Kaut cik precīzais avots, musulmaņu vēsturnieks Ali al Masudi (896-956) vēsta, ka hazāru elite konvertējusies jūdaismā kalifa Haruna ar Rašida valdīšanas laikā (786-809). Lietvedība un sarakste vismaz daļēji tika veikta senebreju valodā un rakstībā.

X gs. pirmajā pusē vērojams kaganāta varenības noriets. No hazāru varas bija atbrīvojušies melnie bulgāri, oguzi, alāni, kā arī austrumslāvi. Kijevas kņazi, lai uzsvērtu savu varu, paši sāka dēvēties par kaganiem. 965. gadā Kijevas kagans Svjatoslavs sagrāva šada Jozefa armiju un izpostīja kaganāta rietumu provinces. Gandrīz vienlaikus no austrumiem iebruka oguzi un izpostīja hazāru zemes Volgas baseinā. 968. gadā sekoja jauns skandināvu karadraudžu iebrukums no Kijevas, šoreiz izlaupot pilsētas Volgas grīvā un Kaspijas jūras rietumu piekrastē. Kaganāts zaudēja dienvidu provinces un Volgas vidusteces zemes. Tikai pēc tam, kad kagans ar pavalstniekiem pārgāja islamā, Horezmas emīrs Mamuns padzina kijeviešus un oguzus no hazāru zemēm. 970.-980. gados, izmantojot skandināvu (t.s. rusu) algotņus, hazāriem izdevās atjaunot savu varu Ziemeļkaukāzā un pat uz brīdi atgūt Derbentu, taču kaganāta ietekme bija zudusi. 1030. gados kipčaki izspieda oguzus uz rietumiem virsū hazāriem. No teritorijas izspiestie hazāri 1050.-60. gados esot migrējuši daļa uz Irānu, citi uz ungāru stepi, daļa – uz Bizantiju, bet kaganāts beidza pastāvēt.

Skat. arī: jadžords

Literatūra par šo tēmu

 • Noonan, Thomas S. The Khazar Economy. // Archivum Eurasiae Medii Aevi 9 (1995-1997): p. 253-318.
 • Kevin Alan Brook: The Jews of Khazaria. - Aronson: Northvale (NY), 1999, ISBN 0-7657-6032-0
 • Douglas M. Dunlop. The History of the Jewish Khazars. - Princeton University Press: Princeton (NJ), 1954

 • Ludwig D. Struktur und Gesellschaft des Chazaren-Reiches im Licht der schriftlichen Quellen. - Berlin, 1982
 • Alfred Posselt. Geschichte des chazarisch-jüdischen Staates. - Verlag des Vereins zur Förderung und Pflege des Reformjudentums: Wien, 1982
 • Swetlana A. Pletnjowa. Die Chasaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga. - Schroll: Wien, 1978, ISBN 3-7031-0478-3
 • Andreas Roth. Chasaren. Das vergessene Grossreich der Juden. - Melzer: Frankfurt, 2006, ISBN 3-937389-71-7
 • Chasaren: Das Königreich der Juden. / Peter B. Golden (Hrsg.) - Brill Academic Publishers: Boston/Leiden, 2007 - 460 S.

 • Артамонов М.И. История хазар. - СПб., 2001. ISBN 5-8114-0377-1
 • Гумилёв Л.Н. Открытие Хазарии: (Историко-географический этюд) - Наука: Москва, 1966. - 192 с.
 • Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата: По материалам археологических исследований и письменным данным. - Москва, 1983
 • Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. - Наука: Москва, 1990
 • Голден. П. Достижения и перспективы хазарских исследований. // Хазары. - Москва/Иерусалим, 2005
 • Ивик О., Ключников В. Хазары. - Ломоносовъ: Москва, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-91678-148-9
 • Петрухин В., Флёров В. Иудаизм в Хазарии по данным археологии. // История еврейского народа в России. От древности до раннего Нового времени. Том 1 - Гешарим: Москва, 2010. - С. 149-161.
 • Быков А. А. Из истории денежного обращения Хазарин в VIII и IX вв. // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Вып. 3. - Москва, 1974
 • Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. - Москва/Ленинград, 1939.
 • Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-XIII вв. - Ашхабад, 1969
 • Новосельцев А. П. Древнерусско-хазарские отношения и формирование территории Древнерусского государства. // Феодализм в России. - Москва, 1987
 • Путешествие Ибн Фадлана: Волжский путь от Багдада до Булгара. / Ibn Fadlan’s Journey: Volga Route from Baghdad to Bulghar. Каталог выставки. Гос. Эрмитаж. - Изд. дом Марджани: Москва, 2016 - 560 с. 1000 экз. ISBN 978-5-90371-593-0

Resursi internetā par šo tēmu