Hetu valsts

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Hetu valsts
Hetu bareljefs.png
senā valsts:
 • Labarns I (~1680.-1650. g.p.m.ē.)
 • Hatusils I (~1650.-1620. g.p.m.ē.)
 • Mursils I (~1620.-1590. g.p.m.ē.)
 • Hantils I (~1590.-1560. g.p.m.ē.)
 • Citants I (~1560.-1550. g.p.m.ē.)
 • Ammuns (~1550.-1530. g.p.m.ē.)
 • Hucijs I (~1530.-1525. g.p.m.ē.)
 • Telepins (~1525.-1500. g.p.m.ē.)
vidusvalsts:
 • Aluvamns
 • Tahurvals
 • Hantils II (~1500.-1450. g.p.m.ē.)
 • Citants II (~ XV gs.p.m.ē.)
 • Hucijs II
 • Muvatals I
jaunā valsts:
 • Tudhalijs II (~1460.-1440. g.p.m.ē.)
 • Arnuvands I (~1440.-1420. g.p.m.ē.)
 • Hatusils II (~1420.-1400. g.p.m.ē.)
 • Tudhalijs III (~1400.-1380. g.p.m.ē.)
 • Supiluliums I (~1380.-1334. g.p.m.ē.)
 • Arnuvands II (~1334.-1330. g.p.m.ē.)
 • Mursils II (~1333.-1306. g.p.m.ē.)
 • Muvatals II (~1306.-1282. g.p.m.ē.)
 • Mursils III (~1282.-1275. g.p.m.ē.)
 • Hatusils III (~1275.-1250. g.p.m.ē.)
 • Tudhalijs IV (~1250.-1230. g.p.m.ē.)
 • Arnuvands III (~1230.-1215. g.p.m.ē.)
 • Supiluliums II (~1215.-1190. g.p.m.ē.)
Hittite 1250 BC.jpg

Hetu valsts - agrīnā valsts Mazāzijā XVII-XII gs.p.m.ē. Izveidojās, Kusaras nomei pakļaujot apkārtējās nomes (Hata, Puruskanda, Calpa u.c.). Galvaspilsēta Kusara. Ilgi valsts pārvaldē svarīgu lomu saglabāja tautas sapulce un ģints aristokrātijas padome, kuras locekļi ieņēma augstākos amatus valsts pārvaldē un ierobežoja monarha varu, taču ap XV gs.p.m.ē. valdīšanas forma ieguva despotijas pazīmes). Bez pilsētām un novadiem, kuri nepastarpināti bija pakļauti valdniekam vai valdniecei, virknei provinču bija vasaļvalsts statuss (monarhu pāra bērnu vai vasaļvaldnieku valdījumi) kā arī visai autonomas provinces, kuras pārvaldīja valdnieka vārdā augstākie ierēdņi un militārās aristokrātijas pārstāvji. Lietoja ķīļrakstu. Sabiedrība tradicionāli iedalījās 3 kārtās: 1) brīvie, pilntiesīgie kopienas locekļi (pie kuriem piederēja gan elite, gan brīvie zemkopji), 2) pusbrīvie, kas bija atkarīgi no vadoņu-valdnieku, tempļu vai brīvo personu gribas, 3) vergi. Sociālā stratifikācija sabiedrību iedalīja: 1) elite, jeb aristokrātija (valdnieks, tā radinieki, dižciltīgie, priesteri, valdnieka kalpi-ierēdņi, 2) zemnieku kopienas ar savu zemi, 3) amatnieki un zemnieki, kas apstrādājamo zemi saņēma par dienestu vai darbu lietošanā. Sabiedrības pamatmasu veidoja brīvie kopienas locekļi. Piederība pie kopienas bija pamatnosacījums zemes gabala iegūšanai no kopienas zemes fonda un pilsoņa tiesībām. Par to bija jāpilda virkni pienākumu kopienas labā: piedalīšanās sabiedriskajos darbos, karadarbībā. Pildot darbus valdnieka vai tempļa labā, strādnieki atradās to apgādībā. Uzplaukumu sasniedza XVII gs. un XVI gs. p.m.ē. pirmajā pusē, kad konkurēja ar Babiloniju un Ēģipti par dominanti Levantē. XVI gs. p.m.ē. beigās izira, atjaunojoties t.s. vidusvalsts laikā (1500.-1380. g.p.m.ē.). Nākošo uzplaukumu piedzīvoja t.s. jaunajā valstī (1460.-1190. g.p.m.ē.). XII gs.p.m.ē. Hetu valsts sāka panīkt, vienu pēc otras zaudējot provinces, līdz ap 1180. g.p.m.ē. to iekaroja un sagrāva t.s. jūras tautas.

Nosaukums citās valodās:

 • vāciski: Reich der Hethiter
 • angliski: Hittite Kingdom
 • franciski: L'empire hittite
 • krieviski: Хеттское царство

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 45. lpp.
 • Anstrats P. J. Civilizācijas vēsture. / zin. red. Andris Rubenis red. Nora Ikstena, - Karogs: Rīga, 1995.

 • Менабде Э.А. Хеттское общество. - Тбилиси, 1965
 • Мюллер-Карпе Г. Циркумпонтийские отношения в период ранней и средней бронзы // Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. - Тбилиси, 1987
 • Фридрих И. Хеттская иероглифическая письменность. / Дешифровка забытых письменностей и языков. - КомКнига: Москва, 2007
 • Хенсель В. (Варшава) Предполагаемое влияние хеттов на лужицкие племена. / Древние славяне и их соседи. - Москва, 1970
 • Маккуин Дж. Г. Хетты и их современники в Малой Азии. - Наука: Москва, 1983
 • Менабде Э. А. Хеттское общество: Экономика, собственность, семья и наследование. - Мецниереба: Тбилиси, 1965
 • Довгяло Г. И. К истории возникновения государства: На материале хеттских клинописных текстов. - БГУ, Минск, 1968
 • Гиоргадзе Г. Г. Очерки по социально-экономической истории Хеттского государства. - Мецниереба, Тбилиси, 1973
 • Ардзинба В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. - Москва, 1982
 • Гиоргадзе Г. Г. Вопросы общественного строя хеттов. - Тбилиси, 1991

 • Trevor Bryce. The Kingdom of the Hittites. - Oxford University Press, 1998, ISBN 978-0-19-924010-4
 • Trevor Bryce. Life and Society in the Hettite World. - Oxford University Press, Oxford, 2002
 • McMahon G., Hittite History. // Biblical Archaeologist 52 (1989), 62-77
 • Hans Gustav Güterbock. Hittite Historiography. / History, Historiography and Interpretation. Studies in Biblical and Cuneiform Literatures. / H. Tadmor and M. Weinfeld eds. - Magnes Press, Hebrew University, 1983, pp. 21-35.
 • George E. Mendenhall. The Tenth Generation: The Origins of the Biblical Tradition. - The Johns Hopkins University Press, 1973, ISBN 0-8018-1654-8
 • Wiseman D.J. The Hittites and Hurrians. / Peoples of the Old Testament Times. - Clarendon Press, Oxford, 1973

 • Ekrem Akurgal. Die Kunst der Hethiter. - Hirmer , München, 1976. ISBN 3-7774-2770-5.
 • Kurt Bittel. Die Hethiter. - Beck, München, 1976. ISBN 3-406-03024-6.
 • Birgit Brandau, Hartmut Schickert. Hethiter. Die unbekannte Weltmacht. - Piper , München, 2001. ISBN 3-492-04338-0
 • Volkert Haas. Geschichte der hethitischen Religion (HdO I/XV). - Leiden, New York, Köln, 1994. ISBN 90-04-09799-6.
 • Volkert Haas. Die hethitische Literatur. Texte, Stilistik, Motive. - Berlin, 2006. ISBN 3-11-018877-5.
 • Bedrich Hrozny. Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm. Ein Entzifferungsversuch von Friedrich Hrozny. - Dresden, 2002. ISBN 3-86005-319-1
 • Horst Klengel. Geschichte des hethitischen Reiches (HdO I/XXXIV). - Leiden, Boston, Köln, 1999. ISBN 90-04-10201-9.
 • Johannes Lehmann. Die Hethiter. Volk der tausend Götter. - Herrsching, 1986. ISBN 3-88199-269-3.
 • Peter Neve. Hattusa. Stadt der Götter und Tempel. - Philipp von Zabern, Mainz, 1993. ISBN 3-8053-1478-7.
 • Kaspar K. Riemschneider, Hethitische Fragmente historischen Inhalts aus der Zeit HattuSHilis III. // Journal of Cuneiform Studies, 16/ 4, 1962, 110-121

Resursi internetā par šo tēmuRecenzijas