Igaunijas guberņa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Krievijas impērijas Baltijas guberņas

Estlandes guberņa (kr. Эстляндская губерния, vāc. Esthland Gouverment) - administratīvi teritoriāla vienība, guberņa Krievijas impērijā no 1719. līdz 1918. gadam mūsdienu Ziemeļigaunijas teritorijā - viena no 3 Baltijas guberņām. Izveidota no Rēveles vietniecības. Izveidota ar Pētera I 1719. gada 29. maija ukazu no trim distriktiem. 1727. gadā tai pievienoja no Pēterburgas guberņas atdalīto Narvas apriņķi. 1783. gada 3. jūnijā pārdēvēta par Rēveles vietniecību, bet 1796. gadā - atkal par guberņu. XX gs. sākumā guberņu veidoja 4 apriņķi, kas sīkāk dalījās 132 pagastos, kur atradās 5 pilsētas un 16 274 sīkākas apdzīvotas vietas. Kā administratīva vienība likvidēta pēc 1. Pasaules kara.

Literatūra par šo tēmu

 • Possart P.A.F. Statistik und Geographie des Gouverments Esthland. - Studgart, 1846, X, 322 S.

 • Адрес-календарь Эстляндской губернии на ... 1887, 1893, 1896, 1903, 1905-1906, 1908-1915 г. - Губ. стат. ком.: Ревель, 1887-1914
 • Обзор Эстляндской губернии за ... 1881-1914 г. - Ревель, 1882-1915
 • Сапожников Д.И. Справочная книжка Эстляндской губернии. Путеводитель по г. Ревелю и уездам. - Ревель, 1890, XII, 216, 32 с.
 • Шнель Э. Канцелярская справочная книжка по Эстляндской губернии. Города, местечки, имения, волости и проч. места губернии, с указанием судебных, полицейских и др. административных участков, почтовых сведений и поверстных расстояний от почтовых станций до городов. - Ревель, 1899, 48 с.
 • Адресная книжка Эстляндской губернии на ... 1899/1900, 1901, 1903, 1905-1906, 1908 г. - Ревель, 1899-1908
 • Адресный календарь Эстляндии на 1909 год. - Рос. о-во туристов Рус. туринг-клуба: Ревель, 1908, 90 с.
 • Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году. - Губ. стат. ком.: Ревель, 1913, [7], 192 с.
 • Список волостей Эстляндской губернии по уездам и комиссарским участкам, с обозначением округов верхних крестьянских судов, участков: су-дебпо-волостных, полицейских судебно-мировых, следственных и приходов, как православных, так и лютеранских. Алфавитный указатель волостей по уездам и комиссарским участкам. Алфавитный указатель имений по волостям, с показанием эстонских названий имений. Эстонский алфавитный указатель имений. - Ревель, 1889, 96 с.
 • Штат Эстляндской губернии, составленной из четырех уездов Гарриенска-го, Вирляндскаго, Ервенскаго и Викскаго. Утв. февр. 26 дня 1797 г. - Сенат. тип.: Спб., 1797, 3 с.
 • Список переговорных пунктов Эстляндской дворянской земской телефонной сети... - Ревель, 1914, 19 с.

Resursi internetā par šo tēmu