Jarliks

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Jarliks (mng. зарлиг; ķīn. 冊封, an. jarlig, kr. ярлык) – Mongoļu impērijā un tās mantiniecēs zemēs valdnieka rakstisks rīkojums, kurā tas pauž savu gribu. Jarliks varēja būt gan diplomātiska nota, vai līgums ar citu valdnieku, taču visbiežāk ar jarliku saprot investitūras diplomu, ar kuru valdnieks kādu personu iecēla amatā, piešķīra titulu vai statusu (gan impērijas dienestā esošās personas, gan vasaļvalstu valdniekus, gan reliģisko konfesiju vadītājus), pilnvaroja rīkoties viņa vārdā, nosakot šo pilnvaru robežas, atbrīvoja no kādu nodokļu maksāšanas u.tml. Izdot šādu diplomu bija tiesības gan hanam, hanei, gan provinču vietvalžiem.

Literatūra par šo tēmu

  • Grousset René. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. / Trans. Naomi Walford. - Rutgers: New Jersey, 1970. ISBN 0-8135-1304-9
  • Charles Halperin. Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. - Indiana University Press, 1987, 192 pages; ISBN 0253204453

  • Bertold Spuler. Die Goldene Horde: Die Mongolen in Russland 1223-1502. - Harrassowitz, 1965, 638 Seiten; ISBN 3447008881
  • Andreas Meier. Rettung oder Fluch? Die Rolle der Mongolen in den politischen Entwicklungen des Nahen Ostens im Hochmittelalter. - Grin Verlag für akademische Texte, München und Ravensburg, 2005, ISBN: 978-3-638-75050-9

  • Памятники русского права. Памятники права периода образования русского централизованного государства XIV—XV вв. / Под.ред. В. Гусев. - Москва, 1955
  • Плигузов А. И. Древнейший список краткого собрания ярлыков, данных ордынскими ханами русским митрополитам. // Русский феодальный архив XIV - первой трети XVI века, вып. III - Москва, 1987
  • Мизун Ю.Г., Мизун Ю.В. Ханы и князья. Золотая Орда и русские княжества. - Вече: Москва, 2005. - 336 с. ISBN 5-9533-0584-2

Resursi internetā par šo tēmu