Kooperācija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kooperācija (no lat. cooperatio - "sadarbība") - iedzīvotāju labprātīga apvienošanās kopīgai saimnieciskai vai savstarpējās apdrošināšanas darbībai, kuras pamatā ir dalībnieku pašu darbs, prasmes, kā arī ieguldītā manta vai naudas pajas. Rietumeiropā kooperācijas kā pašpalīdzības ideju aizsācēji bija Šveices sociālpedagogi Johans Henriks Pestalocijs (1746.-1827.), Emanuels Fellenbergs (1771.-1844.) un Heinrihs Šokke (1771.-1844.), kā arī Roberts Ovens, Viljams Kings un Viktors Hubers. Latvijas teritorijā pirmie kooperācijas popularizētāji bija Jakobs Florentins Lundbergs (1782.-1858.) un Garlībs Merķelis (1769.-1850.), kuri latviešu valoda partulkoja, adapteja un jau 1830. gada izdeva H. Šokkes gramatu “Ciems, kur zeltu taisa” (Šveicē pirmpublicējums iznāca 1817. gadā), kā arī idejas popularizēšana laikrakstā “Latviešu Avīzes”, piemēram, mācitāja Johana Teodora Berenta raksts “Ziņas no kādas pagasta lādes Kurzemē”, kas publicēts “Latviešu Avizēs” 1832. gadā. XIX gs. 60. gados. uzsaimniecisko nostiprināšanos un kooperēšanos tautu mudināja tādi izglītoti inteliģences pārstāvji ka Krišjanis Valdemārs, Rihards Tomsons, Aleksandrs Vēbers, Reinis Kaudzīte, Krišjānis Barons, Kronvaldu Atis u.c.

Pirmais lauksaimnieku kooperatīvs nodibināts 1754. gadā Lielbritānijā. Latvijas teritorijā pirmais kooperatīvs bija Vidzemes Vispārderīgā un ekonomiskā societāte, kas darboties sāka 1796. gadā. Pirmais likums par kooperatīviem izdots Lielbritānijā 1852. gadā. Kooperatīvi strauji attīstījās XIX gs. un XX gs., it sevišķi t.s. sociālistiskajās valstīs, kur kooperatīvi bija viena no lauksaimnieciskās ražošanas pamatformām.

Skat. arī: kooperatīvs, savstarpējā kredītbiedrība

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 234.-235. lpp.
  • Bērziņš Jānis. Kooperācija Latvijā 1918.-1940. gadā. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2003. Nr.2., 53.-75. lpp.
  • Eduards Balodis. Kooperācija Latvijā 19. gadsimta piecdesmitajos, sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados. - Rīga, 1928.
  • Eduards Balodis. Modernās kooperācijas priekšteči Latvijā. - Rīga, 1930.
  • Eduards Balodis. Latviešu kreditoperācijas no viņas sākumiem līdz pasaules karam. - Rīga, 1934.
  • Groskaufmanis Ādolfs. Centrālā savienība „Konzums”. - Rīga, 1926
  • Groskaufmanis Ādolfs. Divdesmit pieci gadi lauksaimniecības un kooperācijas veicināšanas darba. - Rīga, 1931.
  • Groskaufmanis Ādolfs. Kopdarbība pēc 15. maija. - Rīga, 1939.

Resursi internetā par šo tēmu