Krievijas impērijas Senāts

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Krievijas impērijas Senāts (kr. Сенат Российской империи no lat. Senatus - "vecajo padome", no senex - "vecs vīrs", "sirmgalvis") - augstākā likumdevēja un valsts pārvaldes institūcija, kā arī augstākā tiesa Krievijas impērijā, izveidota 22.02.1711. ar imperatora Pētera I ukazu (9 senatori un sekretārs: grāfs Musins Puškins, Strešņevs, kņazs Pjotrs Goļicins, kņazs Mihails Dolgorukijs, Pļemjaņņikovs, kņazs Grigorijs Volkonskis, Samarins, Vasilijs Apuhtins, Meļņickis, obersekretārs Aņisims Ščukins)). Savukārt Senāta uzraudzībai un kontrolei tika izveidota Augstākā Slepenā Padome. Līdz ar XVIII gs. otro pusi Senāta nozīme ievērojami kritās un, pamazām zaudējot valsts pārvaldes funkcijas, tas uzņēmās augstākās tiesas funkcijas.

Kā augstākā tiesa darbojās no XIX gs. sākuma līdz 1917. gadam. XIX gs. sākumā līdz ar ministriju izveidošanu, Senāts pārtapa par augstāko tiesu varas un uzraudzības institūciju. XIX gs. vidū to veidoja 12 departamenti - vairākas kopsapulces un citas iestādes. Katru departamentu veidoja uz mūžu iecelti senatori ar virsprokuroru (kr. обер-прокурор, генерал-прокурор) vadībā. 1864. gada tiesu reformas laikā senātā tika izveidoti 2 tiesu departamenti: civillietu un krimināllietu. Tā bija kasācijas instance visām vietējām un vispārējām tiesām un varēja izskatīt jebkuru lietu, kas zemākā tiesā bija iztiesāta, pārkāpjot procesuālās normas, kā arī varēja izskatīt lietas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, spēkā stājušos spriedumus un sevišķās tiesvedības kārtībā lietas par dienesta noziegumiem. Ieviešot dzīvē tiesu reformu, apelācijas departamenti (2. un 10.) tika likvidēti. 1866. gadā izveidoja divus kasācijas departamentus, bet 1872. gadā izveidoja Īpašā klātbūtne spriešanai par valsts noziegumiem un nelikumīgām biedrībām (Особое присутствие для суждения о государственных преступлениях и противозаконных сообществах), kas bija augstākā tiesu instance politisko noziegumu sfērā. 1884. gadā tika izveidots 2. departaments jeb Augstākā apelācijas un kasācijas tiesa zemneicības lietās, kārtu iestādēm un to valdības un muižniecības uzraudzības iestādēm (Высший апелляционный и кассационный суд по крестьянским делим, сословным органам и органам правительственно-дворянского надзора за ними). 1885. gadā tika izveidots iekšējās uzraudzības departaments Augstākā disciplinārā klātbūtne tiesu ierēdņu noziegumu un kļūdu izskatīšanai (Высшее дисциплинарное присутствие для рассмотрения преступлений и проступков судебных чиновников). XX gs. sākumā impērijas Senātu veidoja: 1., 2., Tiesu, Heroldijas un divi Kasācijas departamenti, kā arī Īpašais un Augstākās disciplinārās klātbūtnes departamenti, trīs kopsapulces un pieciem klāt piesaistītiem departamentiem (пять соединенных присутствий департаменты).

Skat. arī Senāts

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 79. lpp.

  • Michel Heller. Histoire de la Russie et de son empire. - Plon, 1997

  • Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. - Москва, 1998
  • Законодательство периода становления абсолютизма. Т.4., С.172. / Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. / Отв. ред. А.Г.Маньков. - Юридическая литература, Москва, 1986

Resursi internetā par šo tēmu