Kurzemes Pagaidu zemes padome

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kurzemes Pagaidu zemes padome (KPZP) - Kurzemes guberņas bēgļu pārstāvju sapulcē Tērbatā 27.04.(10.05.)1917. ievēlēta pašpārvaldes institūcija. Tajā bija 60 deputāti, kuri darbojās 12 nodaļās. Tā kā Kurzeme bija okupēta, padome kārtoja bēgļu lietas. 1917. gada oktobrī padome evakuējās uz Kazaņu un no turienes piedalījās LPNP darbā.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 142. lpp.
  • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.
  • Iskolata republika: sociālistiskā valstiskuma veidošanās Latvijā. / sast. Pēteris Bondarevs - Avots: Rīga, 1988., ISBN 5-401-00319-6

  • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
  • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967

Resursi internetā par šo tēmu