Kurzemes guberņa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Kurzemes guberņas ģerbonis

Kurlandes guberņa (kr. Курляндская губерния, vāc. Kurländisches Gouvernement, angl. Governorate of Courland, XX gs. latviešu literatūrā Kurzemes guberņa) - administratīvi teritoriāla vienība, guberņa Krievijas impērijā no 1796. līdz 1919. gadam - viena no 3 Baltijas guberņām. Izveidota 28.11.1796. no Kurzemes vietniecības. Pirmais gubernators ir Peters fon der Pālens. 1817. gadā guberņai pievienoja Piltenes apgabalu, bet 1819. gadā - Palangas novadu. Agrākās pilskunga tiesas tika pārdēvētas par Aizputes, Bauskas, Dobeles, Grobiņas, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Kuldīgas, Talsu, Tukuma un Ventspils apriņķiem. 1801.-1876. un 1906.-1909. gados Kurzemes guberņa ietilpa Baltijas ģenerālgubernatora apgabalā. Kā administratīva vienība tika likvidēta 1919. gada janvārī, izveidojoties LSPR.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 68. lpp.
  • Jānis Bērziņš. Kurzemes sabiedrības aktivitātes II Valsts domes vēlēšanās. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.4., 78.–94. lpp.

  • Possart P.A.F. Statistik und Geographie des Gouverniments Kurland. - Stutgart, 1843. 355 S.

  • Местности Курляндской, Лифляидской и Эстляндской губерний. - Гагенсберг: Рига, 1910, 136 с.
  • Обзор Курляндской губернии за ... 1878-1879, 1881-1913 годы - Губ. стат. ком.: Митава, 1879-1914
  • Курляндский статистический ежегодник. 1869. - Митава, 1869, 79 с.
  • Лудмер Я.И. Справочный указатель фабрик и заводов в Курляндской губернии, с данными об их оборотах и числе рабочих. - Губ. стат. ком.: Митава, 1886, XVI, 36 с.
  • Штат Курляндской губернии, составленной из четырех обер-гауптманств и осьми гауптманств. Утв. февр. 19 дня 1797 г. - Сенат. тип.: Спб., 1797, 6 с.
  • Виржбицкий И. Справочная книжка волостных правлений Курляндской губернии (по уездам и алфавиту), соединенных или переименованных с обозначением уезда, волостных судебных участков и почтовых или печатно-телеграфных учреждений, откуда они получают свою корреспонденцию. - Изд. 2-е, соверш. передел, и доп., Митава, 1894

Resursi internetā par šo tēmu