Njaija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Njaija (sanskr. न्याय, ni-āyá - "metode") - ortodoksāls indiešu filosofijas virziens, kura izcelsme tie saistīta ar mītiskā domātāja Gautamas vārdu. Pirmās Njauja-sutras (Nyaya-sutra) pierakstītas II gs. Mācībā īpaši liela loma bija loģikai un gnozeoloģijai. Saskaņā ar šo mācību, pastāv materiālais Visums, kas sastāv no atomiem, kuru dažādie savienojumi veido visus priekšmetus. Bez tam Visumā eksistē milzums dvēseļu, kuras var būt gan brīvā stāvoklī, gan iemiesojušās. Augstākā dvēsele, Išvara, nav dvēseļu un atomu radītājs, taču veido atomu savienojumus un liek dvēselēm iemiesoties šajos savienojumos vai arī atbrīvoties no tiem. Njaijas mācībā pirmo reizi tika izveidota no sengrieķu siloģisma (kur 5 siloģisma locekļi ir: premisa, pierādījums, ilustrācija, pierādījuma pielietošana un slēdziens) atšķirīga siloģisma teorija - njaija atzīst 4 izziņas veidus: sajūtas, secinājumu, analoģiju un citu cilvēku kā arī grāmatu liecības. Visai sīki bija izstrādāta arī izziņas (padarth) pamatkategoriju klasifikācija, kā arī izziņas objektu klasifikācija.

Literatūra

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 299.-230. lpp.

  • The Cultural Heritage of India, Bd. 1: The Early Phases. / Ed. Sarvepalli Radhakrishnan - Calcutta, 1970
  • Kisor Kumar Chakrabarti. Classical Indian Philosophy of Mind: The Nyya Dualist Tradition. - University of New York Press: Albany, 1999

  • Lars Göhler. Wort und Text bei Kumārila Bhaṭṭa: Studie zur mittelalterlichen indischen Sprachphilophie und Hermeneutik, Europäische Hochschulschriften. // Reihe 20, Philosophie ; vol. 468, Lang, 1995, ISBN 3-631-48821-1
  • Gerhard Oberhammer. Wahrheit und Transzendenz. Ein Beitrag zur Spiritualität des Nyaya. - Wien, 1984, ISBN 3700106386

Resursi internetā par šo tēmu