Indiešu filosofija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Indiešu filosofija - dažādu reliģiski-filosofijas skolu un koncepciju kopums, kas radies un attīstījies Senajā Indijā. Mēdz izšķirt četrus periodus: 1) vēdu periodu (XV-VI gs.p.m.ē.); 2) klasisko jeb brahmanisma un budisma periodu (VI gs.p.m.ē.-X gs.); 3) hinduisma periodu (X-XVIII gs.); 4) jauno un mūsdienu periodu.

 • Pirmās norādes par vienotās pasaules kārtības koncepciju - ritu, - sastopam vēdās, kur tas pieminēts himnās dieviem. Vēdu reliģiski filosofiskajos komentāros upanišādās tika noformulētas idejas, kas daudzējādā ziņā nosacīja visu tālāko indiešu filosofijas attīstību (ideja par pasaules dvēseles - brahmana un individuālās dvēseles - atmana vienotību; ideja par dvēseles nemirstību, par tās pārdzimšanu no viena ķermeņa citā saskaņā ar karmas jeb cēloņu-seku likumu). Līdzās mistiskām un reliģiskām koncepcijām upanišādās parādās arī norādes par uzskatiem, kuru pārstāvji neatzina vēdu autoritāti, dvēseles nemirstību, bet par pasaules pirmpamatu uzskatīja kādu no materiālajiem pirmelementiem: uguni, ūdeni, gaisu, telpu vai laiku.
 • Klasiskajā periodā indiešu filosofija attīstījās, stipri pakārtota vēdām un upanišādām. Kopš XVI gs. (filosofa Madhavačarjas laiks) izveidojās tradīcija visas indiešu filosofiskās skolas iedalīt ortodoksālajās (kas atzīst vēdu autoritāti) un neortodoksālajās (kas noliedza vēdu nemaldīgumu). No ortodoksālajām dominēja 6: mimansa, sankhja, joga, njaija, vaišešika un vedanta. No neortodoksālajām ietekmīgākās bija budisms, džainisms, kā arī virkne materiālistiskas ievirzes skolu (adživika, bhutavada, lokajata). Plaši bija attīstīta disputu tradīcija, kas veicināja filosofiskās domas attīstību un attīrīja to no spekulācijām. Liela ietekme bija slavenākajam vedantas skolas pārstāvim Šankaram, kurš argumentēti kritizēja gan sankhja skolas domātāju racionālās idejas, kā arī njaijas un vaišešikas skolu empīrismu, savos uzskatos tuvojoties budisma skolu mistiķu spārnam. Budisma ietvaros madhjamikas un jogačaras skolas no ideālisma pozīcijām oponēja theraudinas un sarvastivadinas skolu racionālisma mācībām. Šādā ceļā izveidojās zinātne par disputa mākslu, par zināšanu avotiem un par drošām zināšanām - loģika. Pirmās ziņas par tās pastāvēšanu sastopamas agrīnajos budisma avotos sākot no III gs.p.m.ē. To īpaši cenšas attīstīt njaijas skola, kā arī vēlāk budistu loģiķi Dignagi, Dharmakirti u.c. savos traktātos. V-VII gs. uzplaukumu piedzīvoja tantrisms. Klasiskā perioda beigās džainisms zaudēja savu ietekmi un popularitāti, bet budismu vispār izstūma no Indostānas pussalas.
 • Hinduisma periodā sāka dominēt uz [[Višnu un Šivas kultu bāzes izveidojušās reliģiski filosofiskās skolas. Taču X gs. islams islama ietekmē parādījās arī monoteistiskas mācības (kabirpanhi, sikhi).
 • Jaunajos laikos indiešu filosofijas attīstību sāka ietekmēt Rietumu filosofija un nacionālisma koncepcijas, kā rezultātā klasiskās indiešu filosofijas mācības tika ievērojami reformētas, aicinot "atgriezties pie saknēm". Izveidojās modernā teisma - brahma-samai, arja-samai, Tagores, Gandija, Goša u.c., - mācības.

Literatūra

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 167.-168. lpp.
 • Ivbulis V. Šiva izdejo un sagrauj pasauli. Ievads tradicionālajā hindu domā. - Zinātne, Rīga, 2003.

 • Wilfried Huchzermeyer. Die heiligen Schriften Indiens – Geschichte der Sanskrit-Literatur. - Karlsruhe, 2003, ISBN 3-931172-22-8

 • Альбедиль М.Ф. Индия. Беспредельная мудрость. - Спб., 2003
 • Антология мировой философии. - Москва, 1969. Т. 1.
 • Древнеиндийская философия. - Москва, 1972. В 2-х т.
 • Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. - Москва, 1991
 • Классическая йога. / Пер. с санск. Е.П. Островской и В.И. Рудого. - Москва, 1992
 • Железнова Н.А. Представления о пути освобождения в джайнской традиции. / Древние культуры Восточной и Южной Азии. - Москва, 1999
 • Лунный свет санкхьи. Ишваракришна. Санкхья-карика. Гаудапада. Санкхья-карика бхашья. Вачаспати Мишра. Таттва каумуди. Исслед. / пер. с санскр., коммен., словарь В.К. Шохина. - Москва, 1995
 • Лысенко В.Г. «Философия природы» в Индии: атомизм школы вайшешика. - Москва, 1986
 • Мюллер М. Шесть систем индийской философии. - Москва, 1995
 • Пименов А.В. Возвращение к дхарме. - Москва, 1998
 • Радхакришнан С. Индийская философия. - Москва, 1993. Т.1, 2.
 • Серебряков И.Д. Древнеиндийская литература. - Москва, 1963
 • Тюлина Е.В. Гаруда-пурана. Человек и мир. - Москва, 2003
 • Упанишады. / Пер. с санскр. Сыркина. - Москва, 1991, в 3-х т.
 • Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. - Москва, 1955
 • Чаттопадхьяя Д.П. Локаята даршана. История индийского материализма. - Москва, 1961
 • Шохин В.К. Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический периоды. - Москва, 1994
 • Шохин В.К. Первые философы Индии. - Москва, 1997

Resursi internetā par šo tēmu