Vaišešika

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vaišešika (no sans. वैशॆषिक, višeša - "īpatnība") – viena no 6 ortodoksālajām senindiešu reliģiski-filosofiskajām mācībām, īpašu uzplaukumu piedzīvoja IX-XIV gs. Dienvidindijā. Pirmo sistemātisko tās izklāstu ("Vaišešika sutra") sniedza Kanada (कणाद, III gs. p.m.ē.). To papildināja un tālāk attīstīja Prašastapada (IV gs.) savā darbā "Padartha dharma sangraha" ("Vaišešika sutras" komentāri). Visu pastāvošo iedalīja 7 kategorijās: substance, kvalitāte, darbība, vispārīgums, īpatnība, klātesamība, nebūtība. Pirmās 3 kategorijas pastāv reāli, nākamās trīs ir prāta darbības produkts. Īpaši svarīga loma izziņā ir īpatnībai, jo tajā atspoguļojas substanču reālā daudzveidība. Pasaule sastāv no substancēm, kurām piemīt kvalitāte un darbība - kopā 9 pamatsubstances: zeme, ūdens, gaisma, gaiss, ēters, laiks, telpa, dvēsele, prāts. Pirmo 4 substanču atomi veido visus materiālos objektus. Atomi ir mūžīgi, nedalāmi, neredzami, tiem nav izplatības, taču to kombinācijas veido visus ķermeņus, kam ir izplatība. Atomu savienojumus nosaka pasaules dvēsele. Atomu pastāvīgās kustības rezultātā pasaule, kas pastāv laikā, telpā un ēterā, periodiski rodas un sairst. Atomi kvalitātes ziņā iedalās 4 pamatveidos, atkarībā no to izcelsmes, un izraisa 4 sajūtas: tausti, garšu, redzi un ožu. Vaišešikas gnozeoloģijā, kas tuva njaijas izziņas teorijai, norāda uz 4 patiesas un 4 maldīgas izziņas veidiem. Patiesību palīdz izzināt uztvere, secinājums, atmiņa un intuīcija.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 428. lpp.
 • Visvaldis Klīve. Ticības ceļos. Reliģiju vēsture. - Zinātne: Rīga, 1995. - 413 lpp. ISBN 579661133X

 • Satischandra Chatterjee. An Introduction to Indian Philosophy. - University of Calcutta: Calcutta, 1984
 • Axel Michaels. Hinduism: Past and Present. - Princeton University Press: Princeton-New Jersey, 2004. — ISBN 0-691-08953-1
 • Heinrich Zimmer. Philosophies of India. - Princeton University Press: New York, 1951, ISBN 0-691-01758-1

 • Erich Frauwallner. Geschichte der indischen Philosophie. - Müller: Salzburg, 1953
 • Helmuth von Glasenapp. Die Philosophie der Inder. - Kröner: Stuttgart, 1985. ISBN 3-520-19504-6

 • Лысенко В.Г. Атомизм вайшешиков и атомизм Демокрита (Опыт сравнительного анализа) // Древняя Индия. Историко-культурные связи. - Москва, 1982. С.187-201.
 • Лысенко В.Г. "Философия природы" в Индии:атомизм школы вайшешика. - Москва,1986.
 • Лысенко В.Г. Категории вайшешики и лингвистическая традиция Индии // Историко-философский ежегодник 1998. - Москва, 2000. С.260-286.
 • Лысенко В.Г. Универсум вайшешики (по "Собранию характеристик категорий" Прашастапады). - Москва, 2003. - 486 с.
 • Гостеева Е.И. Философия вайшешика. - Издательство АН УзССР: Ташкент, 1963. - 208 с.

Resursi internetā par šo tēmu