Digestas

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Pandekti)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Digestas (digesta, no digerere - "sakārtot"), pandekti jeb pandektas (pandectae, no gr. pandektai, no pān - "viss" + dechomai - "uzņemt") - 533. gadā izdotā Justiniāna kodifikācijas trešā daļa "Digesta seu pandectae". Ietver 50 romiešu tiesību grāmatas, kas sadalītas titulos. Atsevišķos titulos apkopoti izvilkumi no juristu darbiem, norādot autorus un darbu nosaukumus (pavisam izmantoti 40 juristu darbi).

Skat. arī pandektu tiesības

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 165. lpp.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Zvaigzne: Rīga, 1977.

 • Buckland W.W. A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian. - Cambridge University Press: Cambridge, 1993, pp. 37–38.
 • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.

 • Hartmut Leppin. Die Gesetzgebung Iustinians - der Kaiser und sein Recht. // Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt. - Beck: München, 2006, S. 457–466. ISBN 3-406-54682-X
 • Arnold Vinnius, Klaus Wille. Institutionenkommentar Schuldrecht. Text und Übersetzung. - Müller: Heidelberg, 2005, ISBN 3-8114-5220-7
 • Behrends O., Knütel R., Kupisch B. Corpus Iuris Civilis. Die Institutionen. Text und Übersetzung. (3. überarbeitete Auflage) - Müller: Heidelberg, 2007, ISBN 978-3-8252-1764-8
 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993
 • Corpus Iuris Civilis. / Mommsen Paul Krüger P. (Hrsg.) - Hildesheim, 1988, ISBN 3-296-12101-3

 • История Древнего Рима. Тексты и документы: Учебное пособие. (Ч.2.) - Москва, 2005
 • История римского права. / И. А. Покровский - Петроград, 2007
 • Дигесты Юстиниана. Том 1. Книги I-IV - Статут: Москва, 2008 - 584 стр. ISBN 5-8354-0445-X

Resursi internetā par šo tēmu