Prūsijas Vispārējās zemes tiesības

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vispārējās zemes tiesības Prūsijas zemēm (vāc. Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR)) - apgaismotā absolūtisma ietekmē 1794. gadā Prūsijas karalistē īstenota monumentāla kodifikācija, kas sastāvēja no 19 194 pantiem. Šajā kodeksā tika ietvertas civiltiesības, komerctiesības, krimināltiesības un daļēji pat administratīvās tiesības. Likums atcēla visu iepriekšējo tiesību avotu darbību attiecīgajās tiesību nozarēs Prūsijas teritorijā - kā romiešu pandektu tiesības, tā arī sakšu tiesības - un panāca tiesību unifikāciju visā Prūsijas teritorijā, tomēr saglabāja kārtu tiesisko nevienlīdzību. Kā tas bija raksturīgs apgaismotajam absolūtismam kopumā, Prūsijas Vispārējās zemes tiesības caurauda valsts paternālisma princips, kurš izpaudās kā sīkumaina pavalstnieku visu iespējamo dzīves situāciju[1] reglamentācija.

Atsauces un piezīmes

  1. Kā spilgts kuriozs piemērs šādai pārmērīgai reglamentācijai literatūrā tiek minēts Prūsijas Vispārējo zemes tiesību II daļas 2. titula 67. un 68. pants, kas noteic, ka veselai mātei ir pienākums barot ar krūti savu bērnu, bet bērna tēvam ir jāizlemj, cik ilgi bērns ir barojams ar krūti. Sk.: Robinson O.F., Fergus T.D., Gordon W.M. European Legal History. London, Dublin, Edinburgh: Butterworth, 1994, p. 252.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 167. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu