Rāte

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Rāte (no vāc. Rat - "padome"; lat. consilium civitatis, an. seat of local government, kr. ратуша) - koleģiāla pilsētas pašvaldības un tiesas instītūcija Eiropā viduslaikos un jaunajos laikos, kuras sastāvu un funkcijas noteica konkrētās pilsētas tiesības. Sastāvēja no 6-20 locekļiem (atkarīgs no pilsētas iedzīvotāju skaita), par kuriem varēja ievēlēt tikai birģeru pārstāvjus. Rāti vadīja birģermeistars.

Izveidojās XII-XII gs., nostiprinoties pilsētu pašpārvaldei, reprezentēja pilsētu kā politisku komūnu un pildīja pārvaldes, likumdevēja, finanšu un tiesas funkcijas. Kā augstākā tiesa pilsētā Eiropā viduslaikos un jauno laiku sākumā, pārsūdzības instance pilsētas zemāko tiesu spriedumiem un pirmajā instancē izskatīja svarīgākās krimināllietas un civillietas. Kopš XIV gs. pilsētas rāte sāka ievēlēt pilsētas fogtu. Līdz ar to rāte kļūva pārsūdzības instanci. Pilsētas rāte saskaņā ar Hanzas pilsētu statūtiem bija tiesīga pati spriest tiesu un izveidojas kā otrās instances tiesa, kurā varēja pārsūdzēt fogtu spriedumus. Praktiski bija tā, ka fogts savu spriedumu izpildīja tikai tad, kad bija nogaidījis un parliecinājies ka rāte neceļ nekādus iebildumus. Rāte uz kārtējām sēdēm sanāca divas reizes nedēļā. Piemēram, Liepājas rāte trešdienās izskatīja civilās un kriminālās lietas, piektdienās konkursu lietas un pilsētas pārvaldes jautājumus. Namniekiem rāte bija pirmā tiesas instance, viņi nedrīkstēja to apiet un pa tiešo vērsties pilskunga vai senjora tiesā. Livonijā Rīgas un citu pilsētu rātes veidoja no 9, vēlāk 11 personas no tirgotāju ģildēm. Rātes sastāvā bija birģermeistars, pilsētas fogts un rātskungi, kas ieņēma dažādus pilsētas pārvaldes amatus. Bez tam tika algots cilvēks ar augstāko juridisko izglītību pilsētas sekretāra amatā. Vakantās rātskungu vietas tika aizpildītas kooptācijas ceļā. Rātskunga amatā ievēlēja uz visu mūžu. Rātes ķemereja pārzināja pilsētas kasi, mērus, svarus, preču šķirotavas.

Maskavas caristē pirmā rāte izveidota 1699. gada sākumā Maskavā - to veidoja prezidents, 12 burgomistri un tā pastāvēja līdz Galvenā maģistrāta izveidošanai 1720. gadā. No 1775. gada tā bija Kārtu tiesas institūcija miestos un mazpilsētās līdz 1864. gadam (Baltijas provincēs līdz 1889. gadam).

Skat. arī maģistrāts, pilsētas dome, Rīgas rāte

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 107., 145. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu