Ribuāru likumi

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Ribuāru likums (Lex Ribuaria) jeb Ribuāru tiesa (Pactus legis Ribuariae) - franku paražu tiesību apkopojums. Saglabājusies IX gs. redakcija - VI gs. uzsāktas ribuāru cilts paražu tiesību un karaļa tiesību kodifikācijas gala variants. Sastāv no 89 tituliem, sarakstīta latiņu valodā. Veidojas no divām daļām: arhaiskākā daļa, seno paražu tiesību un tiesu lēmumu apkopojums; jaunākā daļa (galvenokārt no karaļa Dagoberta laika: 629.-639.) apkopo karaļa likumus (šajā daļā vērojama liela Saliešu likuma ietekme). Pēdējā šīs kodifikācijas redakcija ir VII-VIII gs. mijā papildināta ar 803 titulu Capitulare legi Ribuaria additum.

Skat. arī barbaru tiesības

Literatūra par šo tēmu

  • Ribuāriešu likums // Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 166. lpp.
  • Zemītis G., Osipova S., Blūzma V. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. - Turība: Rīga, 2007. - 352 lpp. ISBN 9789984828867

  • Leges–Gentes–Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur. / Dilcher G., Distler E.M. Hrsg. - Erich Schmidt Verlag: Berlin, 2006, ISBN 3-503-07973-4
  • Leges Alamannorum. Leges Baiuwariorum. Leges Burgundionum. Lex Frisionum. - Hiersemann: Stuttgart, 1993, ISBN 3-7772-6507-1

Resursi internetā par šo tēmu