Teodosija kodekss

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Teodosija kodekss (Codex Theodosianus) - pirmais oficiālais Senās Romas imperatoru konstitūciju krājums, apkopots un publicēts 438. gada 15. februārī Konstantinopolē pēc Teodosija II rīkojuma. Tajā iekļauti vairāk nekā 3000 likumi, kas izdoti kopš 312. gada. Kopā 16 grāmatas, kas sadalītas grupās: tiesību avoti (I), privāttiesības (II-V), publiskās tiesības (VI-XV) un Baznīcas tiesības (XVI). Šīs grāmatas nav nonākušas līdz mums oriģinālā tekstā, bet gan pārstrādātas un papildinātas ar vēlākiem iespraudumiem. Neaizstājams ziņu avots ne tikai par sabiedrības dzīves tieslietu un reliģijas jomām, bet arī par jaunām ekonomiskām un sociālām struktūrām, par kurām tajā rodamas tiešas liecības (piemēram, ir likumi, kas regulē kolonāta iedibināšanu).

Pirms tam pastāvēja vairākas privātas kodifikācijas: Gregoriāna kodekss (Codex Gregorianus) - aptvēra imperatoru konstitūcijas, kas izsludinātas laikā no 196. līdz 295. gadam, - un Hermogeniāna kodekss (Codex Hermogenianus) - vēlāka laika konstitūcijas, kas līdz mūsu dienām saglabājušās tikai fragmentāri.

Skat. arī romiešu tiesības

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 164. lpp.

 • The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity. / Jill Harries, Ian Wood (Ed.) - Duckworth: London, 1993, ISBN 0-7156-2428-8
 • Alexander Michael C. Review: The Theodosian Code by Jill Harries; Ian Wood. // Law and History Review (University of Illinois Press), Spring 1995, 13 (1): 190–192 p.
 • Buckland W.W. A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian. - Cambridge University Press: Cambridge, 1993, pp. 37–38.
 • Lenski Noel. Review: Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code by John Matthews. // The Classical Journal (The Classical Association of the Middle West and South, Inc.), Feb.-Mar., 2003, 98 (3): 337–340 p.
 • Matthews John F. Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code. - Yale University Press: New York, 2000
 • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.

 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993
 • Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi. - Leipzig, 1736-1743 (Nachdruck 1975)
 • Mommsen Th., P. Meyer P. Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes. - Berlin, 1905 (Nachdruck 1954, 1970)

 • История Древнего Рима. Тексты и документы: Учебное пособие. (Ч.2.) - Москва, 2005 - ч.2, с. 227-231
 • История римского права. / И. А. Покровский - Петроград, 2007

Resursi internetā par šo tēmu