Vikingi

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
vikingu pārvietošanās virzieni

Vikingi - Ziemeļeiropā un Austrumeiropā pamatā skandināvu izcelsmes asinsbrālības karadraudzēs kuģu komandās organizētas, tirgotāju-pirātu kopienas viduslaikos, kas VIII-IX gs. plaši pārvietojās Eiropā, nodarbojoties ar tirdzniecību un piekrastes sirošanu, pie iespējas sezonāli kalpojot arī kā militārie algotņi. Vikingu laikmetu, jeb skandināvu pāreju no barbarisma uz valstiskumu vikingu ekspansijas aspektā, kas ilga no IX līdz XI gs. (Baltijā VII-XII gs.) literatūrā pieņemts iedalīt vismaz trijos hronoloģiskos periodos:

 • agrais vikingu laikmets (793.-891.) – neatkarīgu, pašorganizējošos “brīvo karadraudžu” darbība, kas sākās ar Ziemeļeiropas piekrastes sirojumiem, un izvērtās par visai vērienīgām kolektīvām aizjūras ekspedīcijām (šis etaps beidzās ar vikingu sagrāvi pie Lōvanē 891. gadā), asinsbrālības un novadniecības morāles laiks;
 • vidējais vikingu laikmets (891.-980.) – ārējās ekspansijas panīkums, valstu veidošanās Skandināvijā un iekšējās cīņas par varu, valsts veidošanās, sabiedrības noslāņošanās, skandināvu konungu karadraudžu iesaistīšanās vikingu kustībā;
 • vēlais vikingu laikmets (980.-1066.) - skandināvu valstu nostiprināšanās un karaļu karaspēka iesaistīšanās plaša mēroga sirojumos, jaunu zemju iekarošana, klasisko vikingu “brīvo karadraudžu” izzušana un “konungu-vikingu” ekspansija un migrācija uz dienvidiem.

Katrā no šiem laika posmiem vikingu darbība, dzīvesveids un sociālā struktūra (līdz ar to sociālās attiecības) atšķiras, tāpēc visai grūti runāt par vikingu fenomenu kā par galīgu, nemainīgu un viegli aprakstāmu struktūru. Pie tam visai grūti, dažbrīd pat neiespējami nošķirt vikingus no pārējiem skandināviem, ar kuriem tos saistīja ciešas kultūras, radniecības un sociālās saites.

Skat. Arī: normaņi, varjagi, rusi, vikingu kuģi

Literatūra par šo tēmu

 • Vijups Armands. Izstāde "Vikingi un baltais Kristus: Skandināvija un Eiropa 800.-1200. gadā" Dānijas Nacionālajā muzejā. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1993. Nr.4., 180.-183. lpp.

 • Fritz Askeberg: Norden och kontinenten i gammal tid. Studier i forngermansk kulturhistoria. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1944.
 • Thorsten Capelle: Die Wikinger. Kultur und Kunstgeschichte. Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, Darmstadt 1986.
 • Heinrich Fichtenau: Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich. Dtv, München 1994, ISBN 3-423-04577-9.
 • Johannes Fried: Die Formierung Europas 840-1046. Oldenbourg Verlag, München 2007, ISBN 978-3-486-49703-8 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd. 6).
 • James Graham-Campbell: Das Leben der Wikinger. Krieger, Händler und Entdecker. Nikol VG, Hamburg 2002, ISBN 3-933203-45-7.
 • James Graham-Campbell (Hrsg.): Die Wikinger (Weltatlas der alten Kulturen). Christian-Verlag, München 1994, ISBN 3-88472-242-5.
 • Wilhelm und Jakob Grimm: Deutsches Wörterbuch. Dtv, München 2000, ISBN 3-423-05945-1 (Repr. d. Ausg. München 1960)
 • Martin Kaufhold: Europas Norden im Mittelalter. Die Integration Skandinaviens in das christliche Europa (9.–13. Jh.). Primus-Verlag, Darmstadt 2001, ISBN 3-89678-418-8.
 • Angus Konstam: Die Wikinger. Geschichte, Eroberungen, Kultur. Tosa Verlag, Wien 2005, ISBN 3-85492-692-8 (früherer Titel Atlas der Wikinger).
 • Magnus Magnusson: Die Wikinger. Geschichte und Legende. Albatros-Verlag, Düsseldorf 2007, ISBN 978-3-491-96188-3.
 • Konrad Maurer: Die Bekehrung des Norwegischen Stammes zum Christenthume in ihrem geschichtlichen Verlauf quellenmäßig geschildert. Zeller Verlag, Osnabrück 1965 (Repr. d. Ausg. München 1855).
 • Erik Moltke: Danmarks runeindskrifter (= DR). Kopenhagen 1942.
 • Peter Andreas Munch: Det norske Folks Historie. Bd. I, 1 (1852).
 • Emil Ploss: Siegfried - Sigurd, der Drachenkämpfer. Untersuchungen zur german.-dt. Heldensage. Böhlau, Köln 1966.
 • Peter Sawyer (Hrsg.): Die Wikinger. Geschichte und Kultur eines Seefahrervolkes. Siedler Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-88680-641-3
 • Georg Scheibelreiter: Die barbarische Gesellschaft. Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit, 5.–8. Jh. Primus-Verlag, Darmstadt 1999, ISBN 3-89678-217-7.
 • Klaus Schroeter: Entstehung einer Gesellschaft. Fehde und Bündnis bei den Wikingern. Berlin: 2002, ISBN 3-49602-543-3
 • Fredrik Svanberg: Vikingatiden i Skåne. Historiska Media, Lund 2000, ISBN 91-89442-04-0.
 • Dominik Waßenhoven: Skandinavier unterwegs in Europa (1000–1250). Untersuchungen zu Mobilität und Kulturtransfer auf prosopographischer Grundlage. Akademie Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-05-004285-5.
 • Robert Wernick u. a.: Die Wikinger. Bechtermünz, Eltville 1992, ISBN 3-86047-033-7.
 • Horst Zettel: Das Bild der Normannen und der Normanneneinfälle in westfränkischen, ostfränkischen und angelsächsischen Quellen des 8. bis 11. Jahrhunderts. Fink, München 1977, ISBN 3-7705-1327-4 (zugl. Dissertation, Universität Erlangen 1972).
 • Downham, Clare, Viking Kings of Britain and Ireland: The Dynasty of Ívarr to AD 1014. Dunedin Academic Press, 2007. ISBN 1903765890
 • Hadley, D.M., The Vikings in England: Settlement, Society and Culture. Manchester University Press, 2006. ISBN 0719059828
 • Hall, Richard, Exploring the World of the Vikings. Thames and Hudson, 2007. ISBN 9780500051443
 • Roesdahl, Else. The Vikings. Penguin, 1998. ISBN 0140252827
 • Sawyer, Peter, The Age of the Vikings (second edition) Palgrave Macmillan, 1972. ISBN 0312013655

Resursi internetā par šo tēmu