Virskonsistorija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Virskonsistorija (no lat. consistorium - "padome; apspriežu telpa", no consistere - "stāvēt kopā") - augstākā Evanģēliski luteriskās Baznīcas tiesa Zviedru Vidzemē laikā no 1634. līdz 1710. gadam Sastāvēja no prezidenta jeb direktora, superintendanta, 3 garīgiem un 3 laicīgiem piesēdētājiem un sekretāra. Prezidentu un superintendantu amatā iecēla Zviedrijas karalis, bet piesēdētājus pati virskonsistorija. Tiesas kompetencē bija reliģisko jautājumu un dogmu traktēšanas strīdi, strīdi Baznīcas finsnšu un saimnieciskajās lietās, laulības lietas, mācītāju un skolotāju amata pārkāpumi. Iekļaujot Vidzemi Krievijas impērijā, 1711. gadā virskonsistorija tika pārveidota par jauktas kompetences iestādi, uzdodot tai laicīgās administrācijas funkcijas.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 179. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu