Justiniāna institūcijas

No ''Vēsture''
Versija 2010. gada 18. decembris, plkst. 19.07, kādu to atstāja Hansons Arturs (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Justiniāna institūcijas (Institutiones Iustiniani) - Justiniāna kodifikācijas daļa, 533. gada 21. novembrī izdota romiešu tiesību mācību grāmata, kuru bija licis sastādīt Bizantijas imperators Justiniāns I. Par pamatu bija ņemtas Gaja institūcijas, taču izmantotas arī Ulpiāna, Marciāna un Florentīna institūcijas. Darbs sadalīts 4 grāmatās. Atšķirībā no minētajām Justiniāna institūcijas bija ne tikai mācību grāmata, bet arī kalpoja kā likumu apkopojums ar juridisku spēku.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 165. lpp.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Zvaigzne: Rīga, 1977.

 • Buckland W.W. A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian. - Cambridge University Press: Cambridge, 1993, pp. 37–38.
 • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.

 • Arnold Vinnius, Klaus Wille. Institutionenkommentar Schuldrecht. Text und Übersetzung. - Müller: Heidelberg, 2005, ISBN 3-8114-5220-7
 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993

 • История Древнего Рима. Тексты и документы: Учебное пособие. - Москва, 2005
 • История римского права. / И. А. Покровский - Петроград, 2007
 • Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. / Пер. Ф. Дыдынского - Зерцало: Москва. 1997. - 608 стр.
 • Институции Юстиниана. / Пер. Д. Расснера. (Серия «Памятники римского права»). - Зерцало: Москва, 1998. - 400 стр.

Resursi internetā par šo tēmu