1938. gada likums Par PSRS, savienoto un autonomo republiku tiesu iekārtu

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Par PSRS, savienoto un autonomo republiku tiesu iekārtu (kr. О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик) - 16.08.1938. PSRS AP pieņemts likums, kas noteica PSRS tiesu iekārtu, tiesu organizāciju un darba kārtību, tiesvedības uzdevumi, saskaņojot to visu ar valsts administratīvi teritoriālo iekārtu. Pirmās instances tiesas (rajonu tautas tiesas) izskatīja lielāko daļu civillietu un krimināllietu. To tiesnešus un tautas piesēdētājus ievēlēja pilsoņi vispārējās vēlēšanās. Apgabala, novada, autonomā apgabala tiesu, autonomās republikas, savienotās republikas un PSRS Augstāko tiesu ievēlēja attiecīgās padomes un augstākās padomes. Likums paredzēja arī īpašās tiesas: kara tribunālus, dzelzceļa un ūdenstransporta tiesas, noteica visu tiesukompetenci. Likums bija spēkā līdz 1958. gadam, kad tika reformēta PSRS, savienoto un autonomo republiku likumdošana un, saskaņā ar to, spēkā stājās jauni likumi.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 101.-102. lpp.

  • Закон О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. - Юрид. изд-во НКЮ СССР: Москва, 1938. 63 с.
  • Бабенко В.Н. Судебная система России: история и современность. — ИНИОН РАН: Москва, 2007, ISBN 978-5-248-00303-7
  • Власов В.И. История судебной власти в России. Книга вторая,1917-2003 годы. - Компания Спутник: Москва, 2004, ISBN 5-93406-680-3
  • Кожевников М.В. История советского суда. 1917-1947гг. - Юридическое издательство НКЮ СССР: Москва, 1948
  • Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы в 6 т. Т.5 - Советское государство. Мысль: Москва, 2003, ISBN 5-244-01024-7
  • Мартинович И.И. История суда в Белорусской ССР, 1917-1960 гг. - Изд-во М-ва высш., среднего специального и профессионального образования БССР: Минск, 1961

Resursi internetā par šo tēmu