Apgabals

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Taurijas apgabals (1792.)

Apgabals (vāc. Gebiet, kr. область) - administratīvi teritoriāla vienība vairākās valstis. Nodala apgabalu kā administratīvu vienību, vēlēšanu apgabalu, tiesu apgabalu, kara apgabalu, baznīcas apgabalu u.c. Dažkārt pēc funkcijām un nozīmes grūti atšķirt no apvidus (kr. округ).

 • 1. Administratīvi teritoriāla vieniba Krievijas impērijas nomalēs un kazaku apdzīvotajās teritorijās (kr. область), parasti ietilpa ģenerālguberņā.
 • 2. Administratīvi teritoriālā iedalījuma pamatvienība KPFSR u.c. lielākajās PSRS savienotajās republikās pēc 1923.-1929. gadu Administratīvi taritoriālās reformas.
 • 3. Administratīvi teritoriālā iedalījuma vienība Latvijas teritorijā 2. Pasaules kara, vācu okupācijas laikā. Tika izveidoti 6 apgabali (Gebiet): Rīgas pilsētas, Rīgas lauku rajona, Liepājas, Jelgavas, Valmieras un Daugavpils. Katru apgabalu pārzināja attiecīgā apgabala komisārs (Gebietskomissar).
 • 4. Administratīvi teritoriāla vienība LPSR laikā no 1952. līdz 1953. gadam. Bija Daugavpils, Rīgas un Liepājas apgabali. Eksperiments izrādījās neveiksmīgs, līdz ar to dalījums apgabalos atcelts.

Skat. arī: Autonomais apgabals, Apvidus, Autonomais apvidus, Novads, Patrimoniālais apgabals, kara apgabals

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 71. lpp.

 • Градовский А.Д., Системы местного управления на Западе Европы и в России. - Типография В. Безобразова, С.-Петербург, 1878
 • Великие реформы в России 1854-1874. - Экономика, Москва, 2001
 • Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. - Наука, Москва, 2001
 • Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. - Наука, Москва, 1998
 • История государственного управления России, - Феникс, Ростов-на-Дону, 2002
 • Миронов Б.Н. Социальная история России. - Питер, СПб.,1999
 • Петров Ф.А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных учреждений в России в конце 70-х - начале 80-х XIX в. // Отечественная история. 2000. № 1.
 • Писарькова Л.Ф. Развитие местного самоуправления в России до великих реформ: обычаи, повинность, право. // Отечественная история. 2001. № 2
 • Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России (IX-XIX cт.). - Москва, 1910
 • Цыганков Д.Б. Государственное дело земской Руси. // Земский вестник. - Москва, 1995. - № 2. - С. 15-20
 • Исаев И.А. История государства и права России. - Москва, 1996
 • Жукова Л.А. и др. История государственного управления в России (IX-XVII вв.). - Москва, 1996
 • Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII веке. - Москва, 1856
 • Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. - Москва, 1902
 • Оболонский А. На государственной службе: бюрократия в старой и новой России. - Москва, 1997
 • Институты самоуправления: историко-правовое исследование. - Москва, 1995
 • Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50-х - начале 80-х гг. XIX в. - Москва, 1991
 • Великие реформы в России. 1856-1874: Сб. статей. / Под ред. Л. Г. Захаровой. - Москва, 1992

Resursi internetā par šo tēmu