Etnoss

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Etnoss (no sgr. ἔθνος, ethnos - "tauta"; an. ethnic, ethnicity, vc. Ethnie, Ethnos, kr. этнос) - nosacīts apzīmējums vēstures gaitā kādā ģeogrāfiskā reģionā tapušai cilvēku kopībai, kuras stadiālie tipi ir cilts, tauta un nācija, kurai it kā piemīt sava, specifiska kultūra, pasaules skatījums un vērtības, reliģija, simboli, varoņi un sabiedriskie rituāli. Vispārpieņemtas definīcijas nav: nav precīzu kritēriju, kā iespējams novilkt robežas starp to, kas pieder un kas nepieder konkrētam etnosam. Entonijs D. Smits min sekojošas etnisko kopienu raksturojošās pazīmes:

 • kopienas nosaukums,
 • mīts par kopīgiem senčiem,
 • kopīgas ar vēsturi saistītas atmiņas,
 • viens vai vairāki savdabīgas kultūras elementi,
 • saistība ar īpašu “tēvzemi”,
 • vienotības apziņa, kas aptver nozīmīgus konkrētās populācijas sektorus.

Literatūra par šo tēmu

 • Smits D. Entonijs. Nacionālā identitāte. - AGB: Rīga, 1997. - 224 lpp. ISBN 9984-9169-6-0

 • Jansen C., Borggraefe H. Nation. Nationalitaet. Nationalismus. - Campus Verlag: Frankfurt am Main, 2007
 • Eickelpasch R., Rademacher C. Identitaet. - Transcript Verlag: Bielefeld, 2004
 • John A. Hall. The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism. - Cambridge University Press, 1998 - 317 p.

 • Poole R. Nation and Identity. - Routledge: London/New York, 1999
 • Eriksen T.H. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. - Pluto Press: London, 1993
 • Seidner Stanley S. Ethnicity, Language, and Power from a Psycholinguistic Perspective. - Centre de recherche sur le pluralinguisme: Bruxelles, 1982

 • Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Pазмышления об истоках распространении и национализма. - Kанон-пресс-ц, Kучково поле: Москва, 2001
 • Коркмазов А.Ю. Проблема этноса и этничности в науке: в поисках парадигмы // Сборник научных трудов. Выпуск 1 (11). Серия «Гуманитарные науки» // Северо-Кавказский государственный технический университет. — Ставрополь, 2004
 • Филиппов В. Р. Парадигматика этнологии // Бюллетень Владикавказского института управления. Вып. № 10, 2003

Resursi internetā par šo tēmu