Hercens Aleksandrs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Aleksandrs Hercens (1867.)

Aleksandrs Hercens (Герцен, Александр Иванович, 1812.-1870.) - filosofs, rakstnieks, publicists, narodņicisma ideologs un aizsācējs.

Dzimis 1812. gada 25. martā (6.04.), Krievijas impērijas metropolē Maskavā, turīga muižnieka Ivana Jakovļeva (Иван Алексеевич Яковлев) ģimenē. Māte - Henriete Vilhelmīne Luīze Hāga (Luise Haag). Tā kā vecāki nebija laulājušies, dokumentos ierakstīja tēva izdomātu uzvārdu Hercens (Герцен, no vāc. Herz - "sirds"). Klasiska muižnieku bērnu mājas pamatizglītība. 1833. gadā absolvēja Maskavas universitātes fizikas un matemātikas nodaļu. Jau studiju gados aktīvi pievērsās reformatoriskām idejām. 1834. gadā par līdzdalību pretvalstiskā studentu biedrībā arestēts un nākamajā gadā izsūtīts uz Permu (Пермь), pēc tam uz Vjatku (Вятка), kur norīkots darbā gubernatora kancelejā. Pēc savau rīcību izskaidrojošas sarakstes ar troņmantnieku (nākošo Aleksandru II) apžēlots un pārcelts valsts dienestā uz Vladimiru (Владимир), kur slepus no vecākiem apprecējās ar pie viņa no Maskavas atbraukušo Natāliju Zaharinu (Наталья Александровна Захарьина). 1840. gadā saņēma atļauju atgriezties Maskavā, kur turpināja iesaistīties sabiedriskajās diskusijās par politiku. Aktīvs t.s. rietumnieku kustības dalībnieks. 1841.-1842. gados izsūtīts uz Novgorodu (Новгород), no kurienes atgriezies, pameta valsts dienestu. 1847. gadā, pēc tēva nāves saņēmis mantojumu, pameta Krieviju. Savos uzskatos šajā laikā drīzāk radikāls republikānis, kaut arī publikāciju sērijā "Vēstules no Mariņjī avēnijas" (Письма с Avenue Marigny), kuras publicēja laikraksts "Tēvzemes piezīmes" (Отечественные записки), vērojams visai antiburžuāzisks patoss. Ar sajūsmu uzņēma 1848. gada februāra revolūciju Francijā, kuras aculiecinieks bija. Tai sekojoša Jūnija sacelšanās un tās visai nežēlīgā apspiešana atstāja dziļu iespaidu uz Hercenu, kurš pēc šiem notikumiem savās idejās aizvien vairāk sāka tuvināties sociālisma koncepcijai. Satuvinājās ar Prudonu u.c. zināmākajiem kreisajiem radikāļiem. Finansēja Prudona izdotās avīzes "Tautas balss" (La Voix du Peuple) izdošanu, pats piedalījās tās redakcijas darbā. 1849. gadā bija spiests pārcelties uz dzīvi Šveicē, bet no turienes uz Nicu (Nice) kas tajā laikā piederēja Sardīnijas karalistei. Pēc sievas nāves 1852. gadā, pārcēlās uz dzīvi Londonā, kur 1853. gadā izveidoja Brīvo krievu tipogrāfiju (Вольная русская типография). No 1857. gada izdod uz politikas apskatiem orientētu laikrakstu "Zvans" (Колокол). Krievijā atzīts par valsts noziedznieku (1849. gada jūlijā konfiscēti visi Jakovļevu ģimenes īpašumi, un tikai barona Rotšilda (James Mayer de Rothschild), kura bankā tie bij ieķīlāti, iejaukšanās palīdzēja Hercena mātei daļu atgūt). 1865. gada martā pēc Krievijas imperatora piekrasījuma žurnālu slēdza un visa tā redakcija pārcēla savu darbību uz Šveici (kuras pilsonis bija Hercens), taču visai drīz laikraksts bankrotēja, jo sakarā ar atbalstu poļu dumpiniekiem, Krievijas abonentu skaits saruka no 3000 uz 500. Aprīlī turp tika pārcelta arī Brīvā krievu tipogrāfija. Miris no plaušu karsoņa 1870. gada 2.(21.) janvārī Parīzē, kur bija ieradies darīšanās.

Galvenie filosofiskie darbi: "Diletantisms zinātnē" (Дилетантизм в науке, 1842.-1843.), "Vēstules par dabas pētīšanu" (Письма об изучении природы, 1845.-1846.), "No viņa krasta" (С того берега, 1847.-1850.). Hercena ideju evolūcijas ceļš visai sarežģīts un pretrunīgs, taču visiem viņa teorētiskajiem meklējumiem raksturīga tendence pamatojoties un sabiedriskās un filosofiskās domas atziņām, radīt jaunu "reālistisku" zinātnisku teoriju, kas pamatotu gaidāmās sociālās pārmaiņas. Balstīdamies (pietiekami kritiski) uz utopiskā sociālisma, restaurācijas laikmeta romantiskās historiogrāfijas un XIX gs. vācu klasiskās filosofijas idejām, Hercens tās eklektiski apvienoja, izveidojot visai interesantu pasaules skatījumu. Tajā svarīgāks elements bija mēģinājums pa jaunam traktēt Hēgeļa dialektiku, kuru pats Hercens vēlāk nosauca par "revolūcijas algebru". Savos filosofiskajos meklējumos centās pierādīt esamības un domāšanas, prakses un teorijas, sabiedrības un personības vienotību. Centās atrast un formulēt izziņas metodi, kas būtu adekvāta īstenībai un kurā būtu apvienota pieredze un abstraktā domāšana, "empīrija" un "spekulācija". Vēstures filosofijā Hercens vairāk pievērsās sabiedrības attīstību noteicošo likumsakarību problēmai, gala rezultātā secinot, ka tā ir vēstures stihiskās gaitas (tautu neapziņātā dzīve) un indivīdu apzinātās darbības (zinātnes dzīves) saplūšana. Farsā "Ārsts Krupovs" (Доктор Крупов, 1847.) Hercens uzbrūk vēstures zinātnei: "Vēsture paliek līdz mūsu dienām neizprasta, jo aplams pats skatījums uz toļ. Vēsturnieki, kas pa lielākajai daļai nav ārsti, nemaz nezina, kam piegriezt vērību; viņi tiecas visur balstīties uz vēlāk sagudrotu prātīgumu un nepieciešamību, kas it kā piemīt visām tautām un notikumiem. Gluži otrādi - vēsture jāaplūko no patoloģijas viedokļa, - vēsturiskās personības jāaplūko no neprāta, un notikumi no bezjēdzības un nevajadzības aspekta. Vēsture ir kā ārprātīga cilvēka autobiogrāfija.” Sociālajā sfērā, kaut visai radikāli orientēts, neredzēdams, ka Rietumeiropas realitātē vēstures gaita sakristu ar cilvēces domas par sociālo taisnīgumu attīstību, ļāvās visai skeptiskam un pesimistiskam noskaņojumam attiecībā par sociālas revolūcijas varbūtrējām izredzēm Rietumos. Kā alternatīvu izvirzīja "krievisko" jeb "zemnieku sociālisma" koncepciju, saskatot tieši krievu zemnieku obščinā augsni sociālām pārmaiņām.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 151.-152. lpp.
 • Hercens A. Kas vainīgs? - Liesma: Rīga, 1974. - 287 lpp.
 • Kas kurš ir: pasaulslavenu personu biogrāfijas. / red. V.Slavkins - Valters un Rapa: Rīga, 1999. - 318. lpp., ISBN 998459503X, ISBN 9984-595-08-0
 • Hercens Aleksandrs Ivanovičs. Filozofisko rakstu izlase. 2 sēj. - LVI: Rīga, 1950., 1. sēj. - 350 lpp.
 • Hercens Aleksandrs. Kas vainīgs? - Liesma: Rīga, 1974., - 287 lpp.

 • Monica Partridge. Alexander Herzen collected studies. - Astra Press: Nottingham, 1988, ISBN 0-946134-11-1
 • Judith E. Zimmerman. Midpassage. Alexander Herzen and European revolution, 1847–1852. - University of Pittsburg Press: Pittsburg, 1989, ISBN 0-8229-3827-8

 • Nadja Bontadina. Alexander Herzen und die Schweiz. Das Verhältnis des russischen Publizisten und Aristokraten zur einzigen Republik im Europa seiner Zeit. - Lang: Bern, 1999, ISBN 3-906762-28-9
 • Ulrike Höffler-Preißmann. Die Technik des literarischen Porträts in Alexander Herzens Byloe i dumy. - Liber-Verlag: Mainz, 1982, ISBN 3-88308-035-7
 • Raisa Orlova-Kopeleva. Als die Glocke verstummte. Alexander Herzens letztes Lebensjahr. - Kramer: Berlin, 1988, ISBN 3-87956-190-7
 • Vera Piroschkow. Alexander Herzen. Der Zusammenbruch einer Utopie. - Pustet: München, 1961
 • Ulrike Preißmann. Alexander Herzen und Italien. - Liber-Verlag: Mainz, 1989, ISBN 3-88308-052-7

 • Володин А.И. Герцен. - Мысль: Москва, 1970, - 215 с.
 • Герцен А. Былое и думы.- Худож. лит.: Москва, 1987, Ч. 1-5, - 670 с.
 • Герцен Александр. Былое и думы. - Худож. лит.: Москва, 1987, Ч. 5 (оконч.), - 566 с.

Resursi internetā par šo tēmu