Kalvins Žans

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Jean Calvin.jpg

Žans Kalvins (vidusl. fr. "Jean Cauvin", viduslat. Iohannes Calvinus, 1509-1564), saukts arī par "Ženēvas pāvestu" - kristietības teologs reformators, izcila personība, kurš atstājis milzīgu ietekmi Rietumu kristīgajā kultūrā.

Dzimis 1509. gada 10. jūlijā Nojonā (Noyon), Pikardijā, Francijas karalistē. Jau bērnībā nolemts garīdznieka karjerai - 12 gadu vecumā viņam jau bija piešķirta vieta draudzē Noterdamas kapelā Gesinē, Nojonas katedrālē, un viņš saņēma tonzūru. 1523. gadā mēra epidēmijas laikā pameta Nojonu un pārcēlās uz Parīzi, kur uzsāka teoloģijas studijas, bet 1525. gadā devās studēt Orleānas universitātē tieslietas slavenā Pjēra de Letuāla (Pierre de l'Etoile) vadībā, pēc tam turpinājis studijas Buržē (Le Bourget) profesora Alčati (Giovanni Andreas Alciati) vadībā (pēc tēva nāves tieslietu studijas pameta un pievērsās teoloģijai). Bijis izteikti reliģiozs un atbildes meklējošs. 1531. gadā pārcēlās uz dzīvi Parīzē, turpinot teoloģijas studijas, bet iztiku gūstot kā priesteris divās draudzēs. 1533. gadā Orleānas (Orléans) universitātē aizstāvēja teoloģijas zinātņu doktora grādu, bet jau rudenī galīgi pieslējās protestantismam. Par katolicismam uzbrūkošas runas sarakstīšanu bija spiests pamest Parīzi, ceļojot pa dažādām Francijas daļām - vispims uz Puatjē (Poitiers), Navarras karalienes Margaritas aizsardzībā, kur nodibināja nelielu sektu un sarakstīja darbu "Dvēseļu miegs", tad pārcēlās uz Strasbūru, līdz 1535. gadā apmetās uz pastāvīgu dzīvi Bāzelē, Šveices kantonu konfederācijā. Tur pabeidza sava traktāta "Kristīgās reliģijas institūcijas" ("Institutio Christianae religionis") sākotnējo versiju, kuras pirmizdevumu veltīja karalim Fransuā I. Pēc tam darbs tika vairākkārt pārstrādāts, līdz tā gala versiju 1559. gada augustā nodrukāja iespiedējs Robērs Etjēns (lat. Robertus Stephanus) Ženēvā (sākotnējās 6 nodaļas bija pārtapušas 79 nodaļās un sadalītas 4 grāmatās). 1536. gadā dzīvoja Ferrāras hercogienes galmā, no kurienes pārcēlās uz Ženēvu (Savojas grāfiste). Par spīti 1530. gadā izsludinātajam ticības brīvības ediktam, ar saviem domubiedriem aģitēja uzbrukt katoļiem un "nepareizi" ticīgiem protestantiem, līdz 1538. gadā Kalvins un viņa biedri tika izraidīti no Ženēvas. Viņš devās uz Strasbūru, kur publicēja "Komentārus Vēstulei romiešiem" un nelielu brošūru ar "Psalmiem" franču valodā. Dzīvoja salīdzinoši pieticīgi, iegūstot līdzekļus no sievas mantotā īpašuma un tirgojot savas grāmatas. Ceļoja pa tuvējām zemēm, lai piedalītos disputos starp protestantiem un katoļiem Frankfurtē, Vormsā, Ratisbonā u.c. pilsētās. 1540. gadā Ženēvas pilsētas rāte uzaicināja Kalvinu atgriezties atpakaļ pilsētā, un viņš 1541. gada vasarā sāka sludināt katoļiem nupat atņemtajā Sv. Pjēra katedrālē Ženēvā. Aktīvi nodarbojās ar jaunās mācības propagandu, rakstīja, publicējās. Faktiski kļuva par Ženēvas kantona vienpersonisku diktatoru, ieviešot teokrātisku režīmu un uzsākot plašas katoļu un citu "nepareizi" ticīgo vajāšanas, raganu un kaitīgās literatūras dedzināšanas. Piemēram, 1553. gadā sārtā sadedzināja zinātņu vīru Servetu (Michael Servetus), bet Bruno Džordano no sārta izglābās, pēdējā brīdī aizbēgot uz Venēciju (tikai 1542.-1546. g. ar nāvi tika sodīti 58 katoļi un herētiķi, bet 76 - uz mūžu izraidīti no kantona, konfiscējot to īpašumus). Viņa izveidoto Baznīcu, kas bija šķirta no civilās pārvaldes iestādēm, regulēja strikta organizatoriska struktūra un disciplīna, bet mazākos pārkāpumus sodīja ar vislielāko bardzību. Par lielāko tikumu sadzīvē uzlūkoja mērenību, taupību, sludināja laicīgo askētismu: noraidīja altāru, sveču, svētbilžu un visu citu greznuma priekšmetu atrašanos baznīcā, vērsās pret greznumu apģērbā, mājokļu inventārā - Ženēvā tika aizliegta jebkāda greznība un laicīgās izpriecas (teātris, medības, dejas, svētki, spoguļi, rotaslietas, grezni tērpi un frizūras u.tml.), bargi sodot aizliegumu pārkāpumos pieķertos. 1559. gadā pēc Kalvina iniciatīvas izveidoja protestantu Akadēmiju, padarot pilsētu par ievērojamāko protestantisma centru, kurā gatavoja sludinātājus visai Eiropai. Rezultātā Kalvina sludinātais kristietības traktējums - t.s. kalvinisms - izplatījās visai plaši ārpus Ženēvas kantona robežām, gan Francijas karalistē (hugenoti), gan Nīderlandes apvienotajās provincēs, kur 1662. gadā tas tika pieņemts kā valsts reliģija, gan Skotijas karalistē, beigās sasniedzot arī Ziemeļameriku, kad tur apmetās puritāņi. Pats Žans Kalvins miris 1564. gada 27. maija vakarā.

Kalvins uztvēra pasauli kā cīņas lauku un sevi – kā cilvēku, kuram jānodrošina Dieva vārda uzvara un jāpiespiež cilvēki dzīvot kārtīgu dzīvi atbilstīgi Bībeles baušļiem. No septiņiem sakramentiem Kalvins atzina tikai divus- kristību un Svēto vakarēdienu. Viņš ļoti uzsvēra arī predestināciju, proti, mācību, ka Dievs jau pirms pasaules radīšanas vienus ir nolēmis svētlaimei, citus – lāstam, tā pastiprinot cilvēka nenozīmīgumu Dieva priekšā. Tomēr šī predestinācija nenoliedza aktīvu darbību, jo ticīgs cilvēks, kaut arī nezina savu likteni, ar panākumiem savā personiskajā dzīvē var pierādīt, ka ir Dieva "izredzēts".

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 190. lpp.

 • Bouwsma W. J. John Calvin: A Sixteenth-Century Portrait. - Oxford University Press: New York, 1988, ISBN 0-19-504394-4
 • The Cambridge Companion to John Calvin. / McKim D.K. ed. - Cambridge University Press: Cambridge, 2004, ISBN 978-0521016728
 • Graham W.F. The Constructive Revolutionary: John Calvin and His Socio-Economic Impact. - John Knox Press: Richmond, 1971, ISBN 0-8042-0880-8
 • Helm P. John Calvin's Ideas. - Oxford University Press: Oxford, 2004, ISBN 0199255695
 • McNeil J.T. The History and Character of Calvinism. - Oxford University Press: Oxford, 1954, ISBN 0195007433
 • Niesel W. The Theology of Calvin. - Baker Book House: Grand Rapids, 1980, ISBN 0-8010-6694-8
 • Parker T.H.L. Calvin: An Introduction to His Thought. - Geoffrey Chapman: London, 1995, ISBN 0-225-66575-1
 • Parker T.H.L. John Calvin: A Biography. - Lion Hudson: Oxford, 2006, ISBN 978-0-7459-5228-4
 • Steinmetz D.C. Calvin in Context. - Oxford University Press: Oxford, 1995, ISBN 0195091647

 • Bernard Cottret. Calvin. Eine Biographie. - Quell: Stuttgart, 1998, ISBN 3-7918-1730-2
 • Alister E. McGrath. Johann Calvin. Eine Biographie. - Benziger: Zürich, 1991, ISBN 3-545-34095-3
 • Uwe Birnstein. Der Reformator. Wie Johannes Calvin Zucht und Freiheit lehrte. - Wichern Verlag: Berlin, 2009, ISBN 978-3-88981-254-4
 • Eberhard Busch. Gotteserkenntnis und Menschlichkeit. Einsichten in die Theologie Johannes Calvins. - Theologischer Verlag: Zürich, 2005, ISBN 3-290-17366-6
 • Georg Plasger. Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2008, ISBN 978-3-525-56966-5
 • Volker Reinhardt. Die Tyrannei der Tugend. Calvin und die Reformation in Genf. - C. H. Beck: München, 2009, ISBN 978-3-406-57556-3
 • Christoph Strohm. Johannes Calvin. Leben und Werk des Reformators. - C.H. Beck: München, 2009, ISBN 978-3-40-656269-3

 • Виппер Р.Ю. Церковь и государство в Женеве в эпоху кальвинизма. - СПб., 1893.
 • Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избранные произведения. - Москва, 1991
 • Порозовская Д.Б. Иоган Кальвин. Его жизнь и реформаторская деятельность. - Типография Ю. Н. Эрлих: СПб., 1891

Resursi internetā par šo tēmu