Koncils

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Koncils (lat. concilium - "sanāksme, savienība") - kristietībā augstāko garīdznieku sanāksme aktuālo Baznīcas dzīves jautājumu izlemšanai. Kopš III gs. pirmie koncili bija reģiona draudžu pārstāvju sapulces, taču, samazinoties to patstāvībai, nozīme mazinājās un koncilus sāka sasaulkt bīskapijas mērogā (sinodes). No IV gs. sāka sanākt ekumēniskie koncils - vispasaules bīskapu un klosteru vadītāju sanāksmes, kurās izvērtēja teoloģiskos strīdus, apstiprināja jaunas dogmas, kanonisko tiesību normas un izskatīja citus svarīgākos Baznīcas dzīves jautājumus. Kopš IX gs. beigām Austrumu un Rietumu Baznīcu pārstāvji pulcējās atsevišķos ekumēņiskajos koncilos.

Literatūra par šo tēmu

  • Trūps H. Katoļu Baznīcas vēsture. - Rīga: Avots, 1992., 334. lpp.
  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters - Divergens, Rīga, 2001., 175. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu