Personiskais īpašums

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Personiskais īpašums - privātīpašums t.s. sociālistiskajās valstīs XX gs., ko veidoja ienākumi un iekrājumi no darba, stipendijām, pensijām un ar likumā pieļauto individuālo darbu kādā mājas rūpalā, mājamatniecībā, lauksaimniecībā, sadzīves pakalpojumu sfērā u.c. kā samaksu par indivīda personiskā darbu. Par personisko īpašumu tika uzskatīta arī dzīvojamā ēka, tai piederošās palīgsaimniecības ēkas, individuālais transporta līdzeklis (vieglā automašīna, motocikls, motorlaiva u.tml.) kā arī iedzīves, personiskās lietošanas, komforta priekšmeti un individuālie darbarīki. Personiskais īpašums bija mantojams, dāvināms, pārdodams. To nedrīkstēja izmantot t.s. bezstrādes ienākumu gūšanai, un arī pats personīgais īpašums nedrīkstēja būt iegūts no bezstrādes ienākumiem (augļošanas, rentes, nomas, u.tml.)

Skat. arī: sociālistiskais īpašums, piemājas zeme

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 225. lpp.
 • Strautmanis J., Vēbers J. Personiskais īpašums un palīgsaimniecība. - Avots: Rīga, 1982. - 171 lpp.

 • Siegfried Wenzel. Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch einer Abschlussbilanz. - Das Neue Berlin: Berlin, 2009, ISBN 978-3-360-00940-1
 • Hans Wiedemann. Das sozialistische Eigentum in Mitteldeutschland. Abhandlungen zum Ostrecht Bd. 3 - Verlag Wissenschaft und Politik: Köln, 1964 - 141 S.
 • Kultur des Eigentums (Bibliothek des Eigentums) - Springer: Hall, 2006, - 655 S. ISBN 3540339515

 • Павлов Л.С. Коммунизм и личная собственность. - Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР: Москва, 1962 - 47 c.
 • Иойрыш А.И., Левитас А.Г. Социалистическая собственность. - Высшая школа: Москва, 1961 - 93 c.
 • Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Социалистическая собственность под охраной закона - Юрид. лит.: Москва, 1979 - 198 c.
 • Кошелев А.Я. Личная собственност в социалистическом обществе. - зд-во социално-экономической лит-ры: Москва, 1963 - 174 c.
 • Владлимирский Е.А. Личная собственность в системе производственных отношений социалистического общества: вопросы теории и методологии. - Изд-во Ленингр. ун-та, 1974 - 113 c.
 • Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР. - Изд-во Академии наук СССР: Москва, 1955 - 186 c.

Resursi internetā par šo tēmu