Sociālistiskais īpašums

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Sociālistiskais īpašums - sabiedriskais īpašums t.s. sociālistiskajās valstīs XX gs.

PSRS izdalīja 2 sociālistiskā īpašuma pamattipus: visas tautas, t.i. valsts īpašums (piem., republikas īpašums, vietējo padomju īpašums), un kooperatīvais īpašums (piem. kolhozu īpašums), kā arī sabiedrisko organizāciju īpašums (lielāko tiesu neražojošajā sfērā, piemēram, arodbiedrību, sabiedrisko organizāciju īpašums u.tml.), ko varēja izmantot šo organizāciju statūtos noteikto funkciju veikšanai. Ideoloģiskā doktrīna paredzēja valsts un kooperatīvā īpašuma saplūšanu laika gaitā vienā komunistiskajā visas tautas īpašumā. Tika postulēts, ka ražošanas līdzekļu sociālistiskais īpašums padara neiespējamu nodarbināto netaisnīgu ekspluatāciju. Saimniecisko noziegumu izmeklēšanai PSRS Iekšlietu ministrijā bija izveidota īpaša sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu un spekulācijas apkarošanas nodaļa (kr. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией jeb ОБХСС) kā patstāvīga tiesībsargājoša institūcija.

Skat. arī: personiskais īpašums, piemājas zeme

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 225. lpp.

  • Siegfried Wenzel. Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch einer Abschlussbilanz. - Das Neue Berlin: Berlin, 2009, ISBN 978-3-360-00940-1
  • Hans Wiedemann. Das sozialistische Eigentum in Mitteldeutschland. Abhandlungen zum Ostrecht Bd. 3 - Verlag Wissenschaft und Politik: Köln, 1964 - 141 S.
  • Kultur des Eigentums (Bibliothek des Eigentums) - Springer: Hall, 2006, - 655 S. ISBN 3540339515

  • Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. / Отв. ред.: Райхер В.К. - Изд-во АН СССР: Москва/Ленинград, 1948, - 839 c.
  • Иойрыш А.И., Левитас А.Г. Социалистическая собственность. - Высшая школа: Москва, 1961 - 93 c.
  • Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Социалистическая собственность под охраной закона - Юрид. лит.: Москва, 1979 - 198 c.

Resursi internetā par šo tēmu