Piemājas zeme

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Piemājas zeme - zemes gabals (vidējais lielums bija 0.2-0.3 ha, bet maksimālais lielums 1 ha), ko PSRS piešķīra kolhozniekam vai citam lauku iedzīvotājam personiskajai lauku palīgsaimniecībai (lauksaimniecības produktu audzēšanai personiskām vajadzībām). Piemājas zemi piešķīra beztermiņa un bezmaksas lietošanā kolhoznieku kopsapulce, valsts lauksaimniecības vai starpsaimniecību uzņēmuma administrācija, vienojoties ar arodbiedrības komiteju. Uz piemājas zemes drīkstēja turēt vienu govi, dažus sīklopus, mājputnus.

Skat. arī: sociālistiskais īpašums, personiskais īpašums

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 225. lpp.
  • Strautmanis J., Vēbers J. Personiskais īpašums un palīgsaimniecība. - Avots: Rīga, 1982. - 171 lpp.

  • Siegfried Wenzel. Was war die DDR wert? Und wo ist dieser Wert geblieben? Versuch einer Abschlussbilanz. - Das Neue Berlin: Berlin, 2009, ISBN 978-3-360-00940-1
  • Hans Wiedemann. Das sozialistische Eigentum in Mitteldeutschland. Abhandlungen zum Ostrecht Bd. 3 - Verlag Wissenschaft und Politik: Köln, 1964 - 141 S.
  • Kultur des Eigentums (Bibliothek des Eigentums) - Springer: Hall, 2006, - 655 S. ISBN 3540339515

  • Кошелев А.Я. Личная собственност в социалистическом обществе. - зд-во социално-экономической лит-ры: Москва, 1963 - 174 c.
  • Владлимирский Е.А. Личная собственность в системе производственных отношений социалистического общества: вопросы теории и методологии. - Изд-во Ленингр. ун-та, 1974 - 113 c.
  • Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР. - Изд-во Академии наук СССР: Москва, 1955 - 186 c.

Resursi internetā par šo tēmu