Pilsētas tiesības

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Pilsētu tiesības)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Pilsētas tiesības (vāc. Stadtrecht, Weichbildrecht, kr. городское право) jeb pilsētas statūti - pilsētas kā autonomās komūnas juridiskā statusa, tiesību un privilēģiju apliecinājuma akts (saņemot pilsētas tiesības, apdzīvota vieta ieguva tiesības saukties par pilsētu), tiesību normas, kuras noteica apdzīvotas vietas tiesisko stāvokli, tiesu un pārvaldes iekārtu, tirdzniecības normas, iedzīvotāju (cives) tiesības un pienākumus. Tās bija visai dažādas un radās no privilēģijām, ko pilsētai, atzīstot tās autonomiju un pašpārvaldi, piešķīra monarhs vai zemes kungs, kā arī ietverot vietējās zemes tiesības, kas pilsētas tiesā (Rātē) tika pārstrādātas atbilstoši pilsētas iedzīvotāju vajadzībām. Svarīgs pilsētu tiesību pamatavots bija romiešu tiesības. Uz pilsētu tiesību pamata viduslaikos veidojās un attīstījās tirdzniecības, jūras, vekseļu, banku, apdrošināšanas u.c. tiesību institūti.

Katra pilsēta nespēja radīt sev patstāvīgas tiesību normas pati, tāpēc tās pārņēma no citām senākām pilsētām. Tā radās pilsētu koki, kur vienas bija pilsētas-mātes jeb metropoles (no lat. mēter - "māte" ­ un gr. polis - "pilsēta"), kas deva tiesības un pilsētas-meitas (filia), kas ņēma tiesības, rediģējot savām vajadzībām.

Vācu zemēs tās radās pēc Itālijas pilsētu parauga XI-XII gs. līdz ar jaunu pilsētu dibināšanu (visbiežāk vietās, kur notika gadatirgi) un nepieciešamību noteikt to statusu. Saksijā pilsētu tiesību pirmavots bija pilsētas vietas tiesību akts (Weichbildrecht), alemaņu zemēs - "tirgus tiesības" (Marktrecht), bavāru un austriešu zemēs - "pilsētas miera" (Burgfrieden) akti. "Mātes pilsētas" deva senākās Magdeburgas tiesības un Lībekas tiesības.

Skat. arī: Rīgas tiesības, Visbijas-Rīgas tiesības, Hamburgas-Rīgas tiesības, Rīgas-Rēveles tiesības, Rīgas-Hapsalas tiesības

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 183. lpp.

  • Loeber August. Erbrecht bei zweiter Ehe nach Livländischem Stadtrecht - Kymmel: Riga, 1899, S. 115
  • Behne F. Heinrich Siber und das Römische Staatsrecht von Theodor Mommsen. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte Mommsens im 20. Jahrhundert (Beiträge zur Altertumswissenschaft). - Hildesheim: Zurich; Olms-Weidmann: New York, 1999. Pp. 278. ISBN: 3-487-10910-7

  • Белов Г.Ф. Городской строй и городская жизнь средневековой Германии - М. и С. Сабашниковы: Москва, 1912, - 292 c.

Resursi internetā par šo tēmu