Vidzemes guberņa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Krievijas impērijas Vidzemes guberņa

Liflandes guberņa (kr. Лифляндская губерния, vāc. Livländisches Gouvernement, angl. Governorate of Livonia, XX gs. latviešu literatūrā Vidzemes guberņa) - administratīvi teritoriāla vienība, guberņa Krievijas impērijā no 1796. līdz 1918. gadam - viena no 3 Baltijas guberņām. Izveidota, reformējot Rīgas vietniecību 28.11.1796. Sastāvēja no 9 apriņķiem: t.s. latviešu daļas - Rīgas, Cēsu, Valmieras un Valkas apriņķiem, - un t.s. igauņu daļas - Pērnavas, Vīlandes, Veru, Tērbatas un Sāmsalas apriņķi ar dažām salām. Guberņu pārvaldīja imperatora iecelts gubernators tam padotām muižniecības pašpārvaldes institūcijām un ierēdņiem (landrātu kolēģija, landtāgs, bruņinieku konvents, lanmaršals). 1819. gadā apriņķi tika sadalīti pagastos un muižās. Kā administratīva vienība tika likvidēta 1919. gada janvārī, izveidojoties LSPR.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 67.-68. lpp.
 • Līga Irbe. Miesas soda izpilde Vidzemes guberņas latviešu daļā 19. gadsimtā. // Latvijas arhīvi. 2004. Nr.4. 21.-34. lpp. ISSN 1407-2270
 • Jānis Bērziņš. Vidzemes sabiedrības dalība II Valsts domes vēlēšanās. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 2011. Nr.2., 101.–124. lpp.

 • Budberg K. Allgemeines Adress-Buch fur das Gouverniment Livland und die Provinz Oesee. - Riga, 1840, 204 S.

 • Алфавитный список волостей Лифляндской губернии. - Рига, 1887, 44 с.
 • Фогель В.К. Новый алфавитный список волостей Лифляндской губернии, с показанием расстояний и распределений в судебном, административном и полицейском отношениях, равно и почтовых адресов, а также с прибавлением алфавита прежних немецких, латышских и эстонских названий волостей и списков: упраздненных волостных обществ и распределения волостей по комиссарским и полицейским участкам. - Рига, 1905, 74 с.
 • Фогель В.К. Новый список имений Лифляндской губернии. - Изд. 3-е, испр. и доп. Рига, 1906, 109 с.
 • Штат Лифляндской губернии, составленной из четырех уездов Рижскаго, Венденскаго, Дерптскаго, Перновскаго и Эзельской провинции. Утв. февр. 26 дня 1797 г. - Сенатская типография: Спб., 1797. 6 с.
 • Руцкий П. Г. Общества Лифляндской губернии. - Башмаковы: Рига, 1900, 193 с.
 • Справочная книжка Лифляндской губернии на ... 1889-1916 год. - Губ. стат. ком.: Рига, 1889-1916
 • Обзор Лифляндской губернии за ... 1888-1906, 1908-1912 год. - Рига, 1899-1914
 • Список абонентов на телефонное сообщение в городе Риге и в городах Лифляндской губернии на ... 1916-1917 г. - Рига, 1916-1917

Resursi internetā par šo tēmu