Bavāru likumi

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Bavāru likumi (Lex Baiuwariorum, Lex Bajuvariorum vei Lex Baivariorum) jeb Bavāru tiesa, Bavāriešu tiesa - ģermāņu paražu tiesību apkopojums, veikts 741.-743. gados sliktā latīņu valodā. Prologā un 23 titulos kompilatīvi apvienotas bavāru un vestgotu tiesības (Lex Wisigothorum) ar izmantojamām normām no teologu darbiem. Pēc satura un struktūras līdzīgs Alemaņu likumam (Lex Alamannorum), taču ne tik arhaisks un sarežģīts. Pievērsta liela uzmanība Baznīcas īpašumtiesībām, aloda statusam, tirdznieciskajiem darījumiem un parādsaistībām. Krājums sastādīts benediktīniešu klosterī (Kloster Niederaltaich) Lejasbavārijā, pēc hercoga (Odilo von Bayern, †748.) gribas. Bija spēkā līdz pat 1180. gadam.

Skat. barbaru tiesības

Literatūra par šo tēmu

  • Bavāriešu likums. // Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 166. lpp.
  • Zemītis G., Osipova S., Blūzma V. Ārvalstu tiesību vēstures avoti. - Turība: Rīga, 2007. - 352 lpp. ISBN 9789984828867

  • Lex Baiuwariorum. / K. Beyerle - München, 1997, ISBN 3-86544-602-7
  • Leges–Gentes–Regna. Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur. / Dilcher G., Distler E.M. Hrsg. - Erich Schmidt Verlag: Berlin, 2006, ISBN 3-503-07973-4
  • Störmer Wilhelm. Die Baiuwaren: Von der Völkerwanderung bis Tassilo III. - Beck: München, 2002, 49–53 S. SBN 3-406-47981-2
  • Leges Alamannorum. Leges Baiuwariorum. Leges Burgundionum. Lex Frisionum. - Hiersemann: Stuttgart, 1993, ISBN 3-7772-6507-1
  • Lex Baiwariorum. / Ernst von Schwind (Hrsg.) - Hahn: Hannover, 1997, ISBN 3-7752-5423-4
  • Peter Landau. Die Lex Baiuvariorum. Entstehungszeit, Entstehungsort und Charakter von Bayerns ältester Rechts- und Geschichtsquelle. - Verlag der Bayrischen Akademie der Wissenschaften: München, 2004, ISBN 3-7696-1627-8
  • Harald Siems: Das Lebensbild der Lex Baiuvariorum. // Rechtssetzung und Rechtswirklichkeit in der bayerischen Geschichte. / Hans-Joachim Hecker, Reinhard Heydenreuther, Hans Schlosser (Hrsg.) - Beck: München, 2006, S. 29–73. ISBN 3-406-10671-4

Resursi internetā par šo tēmu