Kasta

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kasta (no lat. castus - morāli tīrs; un no port. casta - ģints) - 1. antrop. Endogāma sociālā grupa, kam raksturīga morāles normu kopība un norogežošanās no citām grupām. 2. Saskaņā ar brahmanisma un hinduisma priekšstatiem par reliģisko tīrību, strikti nodalīts sociālais slānis senajā Indijas pussalas sabiedrībā. Aptuveni I g.tk.p.m.ē., sabiedrības struktūrai sarežģoties, varnas sāka sadalīties sīkākās apakškategorijās, t.s. kastās, tās savukārt dalījās apakškastās, beigu beigās pastāvēja aptuveni 3000 kastu. Piederību pie kastas noteica indivīda sociālā un etniskā izcelsme. Indijas pussalā kastu sistēma pastāvēja līdz visjaunākajiem laikiem, kad tā sāka sairt - 1950. gadā kastu iedalījums Indijā tika aizliegts ar likumu.

Skat arī: List of Indian castes

Literatūra par šo tēmu

 • Svešvārdu vārdnīca. - Rīga: Norden, 1996., 358. lpp.
 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 6.-7. lpp.

 • Aggarwal, Patrap. Caste and Social Stratification Among Muslims in India. Manohar. 1978
 • Ansari, Ghaus. Muslim Caste in Uttar Pradesh: A Study of Culture Contact. Lucknow, 1960
 • Bayly, Susan. Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge University Press. 1999
 • Michaels, Axel, Hinduism: Past and Present 188-97 - Princeton, 2004. ISBN 0-691-08953-1
 • Srinivas, M. N. Religion and Society among the Coorgs of South India. Oxford, 1952
 • Ghurye, G. S. Caste, Class and Occupation. Popular Book Depot, Bombay, 1961
 • Murray Milner, Jr. Status and Sacredness: A General Theory of Status Relations and an Analysis of Indian Culture. - New York: Oxford University Press, 1994
 • Russell, R.V. and R.B. Hira Lal. The Tribes and Castes of the Central Provinces of India, 4 vols., London, 1916

 • Дюмон Луи. Homo Hierarhicus. Опыт описания системы каст. - Евразия, СПб., 2001
 • Куценков А.А. Эволюция индийской касты. - Москва, 1983
 • Дюмон Л. Homo hierarchicus. Опыт описания системы каст. - Спб., 2001
 • Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. - Москва, 1992
 • Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане (из жизни индийской деревни). - Москва, 1971
 • Юрлова Е.С. «Неприкасаемые» в Индии. - Москва, 1989
 • Юрлова Е.С. Индия от неприкасаемых к далитам. - Москва, 2003

Resursi internetā par šo tēmu