Krievijas SFPR Konstitūcija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Krievijas SFPR Konstitūcija (Конституция РСФСР) - 1918. gada 10. jūlijā 5. Viskrievijas padomju kongresā pieņemta pirmā KSFPR konstitūcija. Sastāvēja no 17 nodaļām un 90 pantiem. Tajā bija aplūkoti vispārīgie noteikumi, padomju varas konstrukcija, aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības (vēlēšanu tiesības tika liegtas garīdzniecībai, bijušajiem policijas un žandarmērijas ierēdņiem u.c. padomju varai nevēlamām personu grupām; noteiktas strādnieku priekšrocības vēlēšanās, salīdzinot ar zemniekiem), budžeta tiesības, valsts ģerbonis un karogs. Tika deklarēta sociālisma ieviešana kā nākotnes mērķis, atrunāti sociālistiskās ekonomikas izveides pamatprincipi, deklarētas darbaļaužu tiesības un pilsoņu pienākumi, noteikta valsts federatīvā iekārta, valsts, varas un pārvaldes institūciju sistēma. Bija spēkā līdz 1925. gada 11. maijam.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 195.-196. lpp.

  • Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. - Политиздат: Москва, 1987

Resursi internetā par šo tēmu