Padomju kongress

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Padomju kongress (kr. Сьезд советов) - vietējās un centrālās valsts varas institūcijas KPFSR un PSRS 1917.-1936. gados, atkarībā no konteksta:

 • 1. Apriņķu (rajonu) padomju kongresos piedalījās tiešās vēlēšanās ievēlēto vietējo (ciemu, pilsētu) padomju deleģētie pārstāvji.
 • 2. Guberņu (apgabalu, novadu) un savienoto republiku padomju kongresos piedalījās pilsētu padomju un zemāko padomju kongresu deleģētie pārstāvji.
 • 3. Viskrievijas Padomju kongresā (1917.-1922.) piedalījās pilsētu, apgabalu, guberņu un autonomo republiku padomju kongresu deleģētie pārstāvji.
 • 4. PSRS Padomju kongresā (1922.-1936.) piedalījās savienoto republiku Padomju kongresu deleģētie pārstāvji.
 • 5. Augstākās valsts varas institūcija Iskolata republikā un LSPR 1917.-1920. gados.

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 80.-81. lpp.
 • Greitjāne R., Vidzemes bezzemnieku padomju darbība, 1917.g. marts - 1918.g. februāris. - Zinātne: Rīga, 1986.
 • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.
 • Iskolata republika: sociālistiskā valstiskuma veidošanās Latvijā. / sast. Pēteris Bondarevs - Avots: Rīga, 1988., ISBN 5-401-00319-6

 • Manfred Hildermeier. Die Russische Revolution 1905–1921. - Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989, ISBN 3-518-11534-0

 • Edward Acton. Rethinking the Russian Revolution. - Oxford University Press, 1990, ISBN 0713165308
 • Rex A. Wade The Russian Revolution, 1917. - Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521841550

 • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
 • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967
 • Казанин, И. Е. Советская власть и русская интеллигенция: Политико-правовые аспекты отношений, октябрь 1917-1919 г. // Правоведение. - 2000, № 5. - С. 198-214

Resursi internetā par šo tēmu