Prikazs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Prikazs (kr. приказ) - atkarībā no konteksta:

 • 1. Strēļu karaspēka pulks (kopā bija 6 šādi prikazi).
 • 2. Valsts centrālās un teritoriālās pārvaldes administrativā iestāde ar tiesas funkcijām kopš XV gs. beigām Maskavijā un Krievijas impērijas pastāvēšanas sākumposmā. Avotos dēvēts arī par palātu (палата), būdu (изба), sētu (двор), ceturtdaļu (четверть). Pirmie prikazi avotos fiksēti kā lielkņaza pavēle (kr. приказ) un šajā pavēlē fiksētais atbildīgais ierēdnis. Ar laiku pavēļu pildīšana kļuva par konkrētu ierēdņu pastāvīgu pienākumu, veidojot izpildes iestādes. Kā valsts iestāde prikazs pirmo reizi parādās 1512. gadā lielkņaza Vasilija Joana dēla diplomā Vladimiras Uspenskas klosterim.[1] Katru prikazu vadīja tiesnesis, apveltīts ar personisku varu. Tam pakļauts bija "prikaza nams" - kanceleja ar djakiem un darbvežiem, kas veica prikaza funkcijas (kuras daudziem prikaziem pārklājās). XVIII gs. sākumā prikazus pārdēvēja par kolēģijām (kaut arī daži prikazi kā tādi turpināja funkcionēt gandrīz līdz gs. vidum).

Nozaru prikazi: Slepeno lietu prikazs (Приказ тайных дел), Pakāpju prikazs (Разрядный приказ), Iesniegumu prikazs (Челобитный приказ), Lielā galma prikazs (Приказ Большого Дворца), Galma tiesu prikazs (Дворцовый судный приказ), Labības prikazs (Хлебный приказ), Valsts īpašuma prikazs (Казенный приказ), Zelta un sudraba raktuvju prikazs (Приказ золотого и серебряного дела), Cara amatnieku palāta (Царская мастерская палата), Carienes amatnieku palāta (Царицына мастерская палата), Izmitināšanas prikazs (Постельный приказ), Zirglietu prikazs (Конюшенный приказ), Medību prikazs (Ловчий приказ), Vanagu prikazs (Сокольничий приказ), Galma celtniecības prikazs (Дворцовый каменный приказ, Bēru lietu prikazs (Панихидный приказ), Strēļu prikazs (Стрелецкий приказ), Reitaru prikazs (Рейтарский приказ), Kazaku prikazs (Казачий приказ), Karaspēka un padoto mobilizācijas prikazs (Приказ сбора ратных и даточных людей), Citzemju prikazs (Иноземный приказ), Vācu saimniecības prikazs (Приказ немецких кормов), Naudas iekasēšanas prikazs (Приказ денежного сбора), Naudas un labības iekasēšanas prikazs (Приказ денежного и хлебного сбора), Naudas izdales prikazs (Приказ денежной раздачи), Lielgabalnieku prikazs (Пушкарский приказ), Ieroču prikazs (Оружейный приказ), [Bruņu prikazs]] (Бронный приказ), Dienesta zemju prikazs (Поместный приказ), Lielās kases prikazs (Приказ Большой казны), Lielais viesu prikazs (Приказ Большого прихода), Jaunā ceturtdaļa (Новая четверть), Uzskaites prikazs (Приказ счетный), Akmens prikazs (Каменный приказ), Labklājības celšanas prikazs (Приказ строения богаделен), [Grāmatu drukāšanas prikazs]] (Приказ книгопечатного дела), Pasta prikazs (Ямской приказ), Uzkrājumu prikazs (Житный приказ), Aptiekāru prikazs (Аптекарский приказ), Zīmogu prikazs (Печатный приказ), Holopu prikazs (Холопий приказ), Laupītāju prikazs (Разбойный приказ), Izmeklēšanas prikazs (Сыскной приказ), Prikazu lietu prikazs (Приказ приказных дел), Sūtņu prikazs (Посольский приказ), Gūstekņu prikazs (Полоняничный приказ), Kazaņas galma prikazs (Приказ Казанского Дворца) Klosteru prikazs (Монастырский приказ), Panu prikazs (Панский приказ) u.c.
Teritoriālie prikazi: Novgorodas ceturtdaļa (Новгородская четверть), Ustjugas ceturtdaļa (Устюжская четверть), Kostromas ceturtdaļa (Костромская четверть), Galicijas ceturtdaļa (Галицкая четверть), Vladimiras ceturtdaļa (Владимирская четверть), Smoļenskas prikazs (Смоленский приказ), Lietuviešu prikazs (Литовский приказ), Livonijas lietu prikazs (Приказ лифляндских дел), Mazkrievijas prikazs (Малороссийский приказ), Lielkrievijas prikazs (Великороссийский приказ), Sibīrijas prikazs (Сибирский приказ), Maskavas tiesu prikazs (Московский судный приказ), Vladimiras tiesu prikazs (Владимирский судный приказ), Dmitrovas tiesu prikazs (Дмитровский судный приказ), Rjazaņas tiesu prikazs (Рязанский судный приказ), u.c.

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Неволин, «Образование управления в России от Иоанна III до Петра Великого» в «Журнале Министерства народного просвещения», 1844, №№ 1, 2 и 3, и в «Собрании сочинений» (т. VI)

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 89. lpp.

 • Michel Heller. Histoire de la Russie et de son empire. - Plon, 1997

 • Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. - Москва, 1998
 • Российское законодательство X-XX веков (в 9 томах), Законодательство Древней Руси, Том I, - Москва, 1984
 • Лихачев П. Разрядные дьяки XVI в., - СПБ. 1888
 • Богоявленский С.К., Приказные судьи XVII в., - Москва/Ленинград, 1946
 • Зимин А.А., О сложении приказной системы на Руси. / Доклады и сообщения института истории АН СССР, 1954, в. 3
 • Леонтьев А.К., Образование приказной системы управления в Русском государстве. - Москва, 1961
 • Загоскин H. Столы разрядного Приказа. - Казань, 1879
 • Оглоблин H. Киевский стол разрядного Приказа. // Киевская старина, 1886, № 11
 • Попов H.A. Вопрос о П. купецких дел. // Журнал Министерства народного просвещения, 1889, № 1
 • Ардашев H.H. К вопросу о коллегиальности Приказа. // Труды VIII археологического съезда, 1890
 • Голембиовский А.А. Столы Разрядного Приказа в 1668-70 гг. // Журнал Министерства народного просвещения, 1890, № 7
 • Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг). Ч. 1, 2. - Москва, 1897

Resursi internetā par šo tēmu