Padomju vara

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Padomju vara (kr. советская власть) - valsts pārvaldes sistēma KPFSR un PSRS, ko izveidoja revolucionārās komitejas, par tautas pārstāvniecības principu pasludinot vēlētas strādnieku un zemnieku pašpārvaldes padomes.

Augstākās padomes bija likumdevējas institūcijas. Pārējās padomes bija atsevišķu administratīvi teritoriālo vienību iedzīvotāju pārstāvniecības lēmējinstitūcijas, kas pieņēma lēmumus, dibinaja vietējās izpildu, rīcības komitejas u.c. institūcijas.

Hierarhiskā secībā šo padomju līmeņus veidoja PSRS Augstākā padome, savienoto un autonomo "republiku" Augstākās padomes, novadu, apgabalu, autonomo apgabalu, autonomo apvidu, rajonu, pilsētu, pilsētu rajonu, ciematu, ciemu u.c. vietējās padomes atbilstoši teritoriālajam iedalījumam. Padomes ievēlēja pilsoņi vispārējās, tiešās, aizklātās vēlēšanās.

De iure valstī pastāvēja "padomju vara", taču de facto to darbība bija pilnībā pakļauta PSKP. No padomju varas tika atvasināts PSRS saīsinātais nosaukums - Padomju savienība.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 80. lpp.
  • Greitjāne R., Vidzemes bezzemnieku padomju darbība, 1917.g. marts - 1918.g. februāris. - Zinātne: Rīga, 1986.
  • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.
  • Iskolata republika: sociālistiskā valstiskuma veidošanās Latvijā. / sast. Pēteris Bondarevs - Avots: Rīga, 1988., ISBN 5-401-00319-6

  • Manfred Hildermeier. Die Russische Revolution 1905–1921. - Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989, ISBN 3-518-11534-0

  • Edward Acton. Rethinking the Russian Revolution. - Oxford University Press, 1990, ISBN 0713165308
  • Rex A. Wade The Russian Revolution, 1917. - Cambridge University Press, 2005, ISBN 0521841550

  • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
  • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967
  • Казанин, И. Е. Советская власть и русская интеллигенция: Политико-правовые аспекты отношений, октябрь 1917-1919 г. // Правоведение. - 2000, № 5. - С. 198-214

Resursi internetā par šo tēmu