Gubas iestāde

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Gubas iestāde (kr. губное учреждение) - vietējās pašpārvaldes institūcija un kārtu pārstāvniecības iestāde Maskavas caristē XVII-XVIII gs. Izmeklēja un tiesāja krimināllietas, pārzināja cietumus, vēlāk risināja arī ikdienas vietējās pārvaldes un finanšu jautājumus. Izveidotas kā gubas policejiskas iestādes XVI gs. 30. gados pēc 1539. gada vietējās pašpārvaldes reformas uz "gubu diplomu" (губные грамоты) pamata, aizstājot uztures sistēmu, vispārēji (izņemot ziemeļu apgabalus) ieviestas ar cara Joanna IV ukazu "Cara lēmums par uzturi un dienestiem" (Приговор царский о кормлениях и о службах, 1555.-1556.). Pagastos izveidoja "gubu apgabalus" (губные округа), kas bija pakļauti "gubu uzraudzībām" (губные ведомства). Gubas iestādi vadīja kanceleja (губная изба), kuru vadīja pagasta muižniecības ievēlēts gubas stārasts (bajārs vai bajāra dēls), kuram palīdzēja piepilsētas stārasti, desmitnieki un iedzīvotāju un kroņa zemnieku ievēlēti zvērinātie (лучшие люди-целовальники - no "zvērēt, skūpstot krustu"). Lietvedību vadīja djaks, kuru ievēlēja pagasta kārtu sapulcē. Sākumā gubas amatpersonas ievēlēja uz neierobežotu laiku, bet kopš XVII gs. pārvēlēja reizi gadā.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 146. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu