Senā Ķīna

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Senā Ķīna
Territories of Dynasties in China.gif
valstis:
China capital.jpg

Ķīnas impērija jeb Vidusvalsts[1]' (piņj. Zhongguo, izrunā kā "Džunguo": ķīn. 中國, vienk. ķīn. 中国, mandž. Chung'kuo, an. Middle Kingdom, kr. Срединная империя) - nosacīts apzīmējums civilizācijai mūsdienu Ķīnas[2] teritorijā, laikā no II gt.p.m.ē.

Par senķīniešu civilizācijas teritorijas kodolu var uzskatīt Huanhe vidusteci ar tās centru mūsdienu Henaņas provincē. Senķīniešu etnosa apdzīvotās teritorijas sauca par Viduslīdzenumu (中原, zhongyuan). Tajās ietilpa tādas mūsdienu provinces kā Henaņa, Šaņduna, Hebejas dienvidaļa, Šaņsji, Dzjansji ziemeļdaļa, Aņhuja, Šaņsji. Bet zemes, kas neietilpa zhongyuan teritorijā, bija stepes, kas ziemeļos pārgāja tuksnešos, rietumos - kalnos, bet dienvidos - džungļos. Šīm zemēm bija ne tikai cita ainava, tās bija arī citas kultūras pasaule. Un, jo tālāk tās atradās no ķīniešu (haņ) pasaules centra, jo barbariskākas tās šķita ķīniešu acīs. Huanhe un Jandzi upju baseinos, pateicoties labvēlīgajiem apstākļiem, jau III gt.p.m.ē. beigās notika pāreja no medībām un vākšanas uz zemkopību - t.s. "neolīta revolūcija". Savukārt zemkopība, apūdeņošanas sistēmu ierīkošana, prasīja jau daudz augstāku seno cilvēko sociālās organizētības pakāpi, kas II gt. vidū p.m.ē. dažos gadsimtos noveda pie pirmās protovalsts lielu pilsētu izveidošanās. Par organizētas valsts izveidošanos pieņemts runāt, sākot ar pirmo mītisko Huandi (黃帝 -Huáng Dì, 2699.-2588 g. p.m.ē.), taču tas ir mītisks, nevis arheoloģisks datējums. Arheoloģiski fiksēta pirmā valsts bija t.s. Šan valsts ~XV-XI gs.p.m.ē. Tās teritorija tika klasificēta 3 dažādu kategorijās: pirmā bija ap galvaspilsētu, kas atradās tiešā valdnieka - di - pakļautībā. Tālākās zemes veidoja atsevišķas teritoriāli administratīvās vienības, ko pārvaldīja vana vietvalži (bieži vien tā radinieki vai sievas). Tālākās bija cilšu teritorijas, kuru vadoņi atzina vana dominanti un pa laikam maksāja tam meslus. Tautsaimniecības pamats bija zemnieku kopiena, kuras ietvaros katra ģimene apstrādāja savu lauku, kā arī kopīgi valdnieka lauku, kura raža centralizēti pārdalot, tika izlietota administratīvā aparāta, amatnieku un armijas uzturēšanai. Valdnieka administrācijas pamatfunkcijas bija lauksaimniecības darbu un zemes aizsardzības organizēšana. Pārvaldes aparāta nomenklatūra bija sadaīta 3 kategorijās: administratori, vietējās pārvaldes ierēdņi, kā arī palīgdarbu amatpersonas, kas atbildēja par karaspēka sagatavošanu un apgādi, zirgu un suņu audzēšanu, medību organizēšanu u.tml. Līdzīgi kā citās civilizācijās, arī Senās Ķīnas valsts nebija visai stabila, bet tās uzplaukuma un panīkuma periodi bija lielā mērā atkarīgi no izmaiņām klimatā, ražas, karavadoņu veiksmes u.c. faktoriem. XI gs.p.m.ē. Huanhe baseinā ienāca barbaru džou cilts no t.s. "trešās zonas" teritorijām, 1045. g.p.m.ē. pasludināja jaunas, t.s. Džou dinastijas valsti, kura kopā ar saviem sabiedrotajiem gāza Šan-Iņ dinastiju. Tā pilnībā pārņēma iepriekšējās valsts pārvaldes principus, tos aktīvi pilnveidojot, līdz ar to pieņemts, ka Senās Ķīnas valsts turpināja pastāvēt, tikai nomainījusies valdošā dinastija.

Tālāk pieņemts hronoloģiskā secībā klasificēt 15 dažādas impērijas[3] (gan pašu haņu, gan citu tautu vai pat iebrucēju izveidotas), kā arī vairākus starpimpēriju periodus, kad vienlaikus šajā teritorijā pastāvēja vairākas vai pat vairāki desmiti valstu, kuras konkurēja savā starpā par hegemoniju. Pēdējais imperators Ķīnā bija Cjinu impērijas valdnieks Pu Ji (溥儀 - Pǔ Yí).

Skat. arī: Ķīnas monarhu dinastijas, ķīniešu filosofija, agrārā saimniecība senajos laikos, taivejs, džou, desmit ļaundarības, dzajs, čensjans u.c.

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Zhōng - 中 = "vidus", "pasaules vidus, pasaules centrs", bet guó - 国, vai 國 = "valsts")
 2. Pats jēdziens "Ķīna" Eiropā ienācis, transformējoties no nomadu kidaņu tautas etnonīma, kura bija Ziemeļķīnā izveidojusi Ļao impēriju laikā, kad sākās pirmie eiropiešu kontakti ar šo civilizāciju. Sākotnēji tas bija Catai (angl. Cathay), kā Ķīnas Juaņu impēriju savos pierakstos dēvēja ceļotājs Marko Polo. Dienvidķīnas Sunu impēriju, kuru Juaņu dinastijas imperators Hubilai-hans vēl nebija iekarojis, Marko dēvē par Manji (no ķīn. 蠻子 - "dienvidu barbari"), kā tas bija pieņemts Pekinas galmā. Ķīnas nosaukums ģeogrāfiskajos reģionos virzībā no austrumiem uz rietumiem mainās šādi: senmong. Kitad, mong. Хятад, uig. خىتاي, (Xitay), kaz. قىتاي (Қытай, Qıtay), tat. Qıtay, kr. Китай, vidusl.lat. Cataya, Kitai, it. Cina, port. Cataio, angl. Caina, China.
 3. Ķīnas historiogrāfijas ietekmē, kur politisku un nacionālpatriotisku motīvu dēļ pastāv uz vienotas impērijas pastāvēšanu cauri gadu tūkstošiem, mainoties tikai monarhu dinastijām, vēstures literatūrā bieži jēdziena "impērija" vietā lieto "dinastija" - piemēram, nevis "Dzjin impērija", bet "Dzjin dinastija" - kaut ja runa būtu par citu pasaules reģionu, to uztvertu kā jaunu valsti, nevis kā dinastiju maiņu (piemēram, par Persiju rakstām, ka to iekaroja Maķedonija, nevis Ahemenīdu dinastiju nomainīja Maķedoniešu dinastija, savukārt ja Aleksandrs būtu iekarojis Ķīnu un galvaspilsētu pārcēlis uz turieni, mēs tagad rakstītu par barbaru maķedoniešu dinastiju Pekinas tronī).

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 45. lpp.
 • Zariņš V., Svarīgākie senās Ķīnas vēstures notikumi. / Laodzi. Sacerējums par Dao un De (Daodedzin). - Zvaigzne ABC: Rīga, ISBN 9984-22-084-2
 • Staburova J., Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Teorētiskie un praktiskie aspekti. - Jāņa Rozes apgāds: Rīga, 2006.

 • Ching J. Мysticism and Kingship in China. - Cambridge, 1997
 • Fitzgerald C.P. The Horizon History of China. - American Heritage: New York, 19996. ISBN 0-8281-0005-5
 • Yap Yong and Arthur Cotterell. The Early Civilization of China. - Putnam: New York, 1975. ISBN 0-399-11595-1
 • Imperial China, 617-1644. Vol. 3. - Gale Group: Farmington Hills, 1999

 • Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. - Наука: Москва, 1977. - 503 с.
 • Крюков М.В. Китайский этнос в средние века. - Москва, 1984
 • Крюков М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. - Москва, 1979
 • Крюков М.В. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. - Москва, 1983
 • Мартынов А.С. О двух рядах терминов в китайских политических текстах. / Письменные памятники Востока. (Историко-филологические исследования). - Москва, 1972. С. 343-352.
 • Очерки истории Китая с древнейших времён до «Опиумных войн» / Пер. с кит.; Под ред. Шан Юэ. - Москва, 1959
 • Стужина Э.П. Китайское ремесло в XVI-XVIII вв. - Москва, 1970
 • Таскин B.C. Отношения Китая с северными соседями в древности. // Проблемы Дальнего Востока. 1975. № 3. С. 147-156
 • Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». - Москва, 1960
 • Станислав Кучера. Древнейшая и древняя история Китая. - Восточная литература РАН: Москва, 1996 - 432 с. ISBN 5-02-017405-X
 • История Китая. / А.В. Меликсетова - издательство Московского университета: Москва, 1998 - 736 с. ISBN 5-211-03751-0
 • Де Гроот Я.Я.М. Демонология древнего Китая. - Евразия: ВПб., 2000 - 352 с. ISBN 58071-0053-0
 • Доронин Б.Г. Столичные города Китая: Учебное пособие - издательство Санкт-Петербургского университета: СПб., 2001 - 120 с. ISBN 5-288-02569-X
 • Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. - Восточная литература РАН: Москва, 1999 - 279 с. ISBN 5-02-018027-0
 • Жюльен Ф. Путь к цели: в обход или напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции. - Московский философский фонд: Москва, 2001 - 360 с. ISBN 5-85133-062-7
 • Крюков В.М. Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. - Памятники исторической мысли: Москва, 2000 - 464 с. ISBN 5-88451-093-4
 • Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. - Восточная литература РАН: Москва, 2001 - 488 с. ISBN 5-02-018244-3
 • Конфуциева летопись "Чуньцю" (Весны и осени). / пер. и прим. Н.И. Монастырева - Восточная литература РАН: Москва, 1999 - 351 с. ISBN 5-02-018117-X
 • Сыма Цянь. Шицзи (Исторические записки). / пер. с кит. Р.В. Вяткина - серия Памятники письменности Востока, XXXII, 7 - Восточная литература РАН: Москва, 1996. - 464 c. ISBN 5-02-017826-8
 • Кычанов Е.И. Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). - Наука: Москва, 1986. - 263 с.
 • Мартынов А.С. Официальная идеология императорского Китая. // Государство в докапиталистических обществах Азии. - Москва, 1987. С. 277-279
 • Мартынов А.С. Представление о природе и мироустроительных функциях власти китайских императоров в официальной традиции. // Народы Азии и Африки. 1972. №5

Resursi internetā par šo tēmu