Kurzemes bruņniecības matrikula

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Kurlandischen Ritterschaft.png

Kurzemes bruņniecības matrikula (vc. Matrikel der Kurländischen Ritterschaft, kr. Рыцарский матрикул Курляндии) - bruņniecībai piederīgo dižciltīgo dzimtu reģistrs Kurzemē, ko uzturēja t.s. bruņniecības sols. Matrikulā ierakstīja tikai tās dzimtas, par kuru dižciltību nevienam nebija šaubu, vai kuras varēja pierādīt, ka tituls nav nopirkts, bet iegūts godam – dzimtas dižciltība neapstrīdama vairākās paaudzēs,

Tikai matrikulā ierakstītajiem pienācās īpašuma tiesības uz bruņniecības muižām, tiesības ieņemt amatus Kurzemes un Zemgales hercogiste]]s augstākajā administrācijā un personiski piedalīties landtāgos. Tāpat arī tikai matrikulētos muižniekus drīkstēja uzrunāt ar titulu "Edel/Adel" (dižciltīgs). Ar laiku "Adel" sāka lietot arī nematrikulētie muižnieki un no namnieku kārtas cēlušies hercoga ierēdņi un virsnieki, tādēļ 1684. gadā Kurzemes landtāgs nolēma, ka turpmāk bruņniecībai piederīgo apzīmējums būs "Wohlgeboren" (labdzimis), kamēr nebruņiniekiem, t.i. parastajai muižniecībai ļaus lietot "Adel". Kurzemes un Zemgales hercogistē 1629.-1634. gados tika imatrikulētas 119 dižciltīgo dzimtas (aptuveni tāds pats skaits muižnieku dzimtu netika atzītas par pietiekami dižciltīgām, lai tiktu ierakstītas matrikulā).

von Adamowicz genannt Adam (II. 1634); von Adeling (II. 1631); von Alopaeus (K. 1784b); von Albedyll (K. 1778a); von dem Grimberg genannt Altenbockum (I. 1620); von Amboten (P. 1841a); von Ampach (K. 1801a); Anrep-Elmpt (K. 1854c); Arseniew (K.1808a; K.1808b); von Ascheberg (I. 1634a); von Ascheberg-Soefdeborg und Ågerup (1688); von Ascheberg-Kettler (1794);

von Bagge af Boo (K. 1731b); von Balugjanski (K. 1840c); von Bandemer (P. 1841b); von Bach (K. 1805b); von Bekleschew (K. 1808a; K. 1808b); von Benckendorff (K. 1840c); von Behr (P. 1841a); von Berg a. d. H. Kandel (P. 1841b); von Berg a. d. H. Carmel (I. 1620); von zum Berge (III. 1634); von Bercken (II. 1631); von Berner (K. 1799a; K. 1797b); von Böttiger (K. 1882c; K. 1909c; K. 1952d; K. 1953d; K. 1961d); Bienemann von Bienenstamm (K. 1797b); von Biron (K. 1730a); von Bistramb (I. 1620); von Blankensee-Fircks (I. 1620); von Blomberg (I. 1620, K. 1642a); von Bodendieck (K. 1642a); von Bohl (P. 1841a); von Bolschwing (I. 1634); von Bönninghausen genannt Budberg (K. 1833c, I. 1620); von der Borch-Lubeschütz und Borchshoff von Borchsland (P. 1841b); von der Borch (P. 1841b); von Brackel (P.1841b); von Brasch (K. 1795a); von Brevern (K. 1833c); von der Brincken (I. 1620); von Briskorn (K. 1799a); von Brockhausen (I. 1631); von dem Broel genannt Plater (I. 1620); von Browne-Camus (K. 1784a); von Bruiningk a. d. H. Hellenorm (K. 1840c); von Brucken genannt Fock (P. 1841a); von Brunnow (I. 1620); von der Brüggen (I. 1631); von Brüggener (II.1631); von Brühl (K. 1731b); von Budde (K. 1648a); von Buddenbrock (I. 1620); von Büxhowden (K. 1805a; K. 1805b); von Bunge (K. 1865c); von Buttlar (I. 1620); von Buchholtz (I. 1620); von Bülow (P. 1841a); von Büldring (I. 1634);

von Creutz (K. 1833c); von Cancrin (K1833c); zu Castell-Rüdenhausen (K1906c);

von Dansas (K. 1803b); von Dönhoff (I. 1620); von Dermont-Siwicki (K. 1845c); von Dörper (K. 1784b); von Derschau (K. 1682a; K.1683b); von Diebitsch-Sabalkanski (K. 1801a); von Diebitsch und Narten (K. 1801a); von Düsterlohe (II. 1634); von Dorthesen (I. 1620); von Drachenfels (I. 1620); von Dreylingk (III. 1620); von Dühamel (K. 1801a);

von Ehden (K.1718a); von Eckeln genannt Hülsen (P.1841b); von Elerdt (P1841a); von Elmendorff (I.1620) von Elmpt (K.1784a; K.1784b) von Engelhardt (P.1841c); von Pfeilitzer genannt Franck (I.1620); von Foelkersam (Völckersahm, Foelkersamb) (I.1620); Fink von Finkenstein (P.1841b); von Finkenaugen (I.1620); von Fircks (I.1620); von Fresendorff (II.1620); von Freytag genannt Löringhoff (I.1620); von Fricke (K.1637a); von Funck (I.1631); von Fürstenberg (I.1620);

von Vietinghoff genannt Scheel (I.1620); von Vischer a.d.H. Vizehden (II.1634);

von Gayl (P.1841b); von Galau (K.1648a); von Galen genannt Halswig (P.1841b); von Gantzkow (P.1841b); von Gerschau (K1840c); Gerschau von Flotow (K1897c); von Goes (I.1620); Golizyn (K.1795a; K1840c); Golowkin (K1803a); von Gohr (P1841a, P1841b); Gortschakow (K1865c); von Grandidier (K1803b); von Greigh (K1912c); von Grothuss (I.1620); von Grothuss a. d. H. Ruhenthal Bersteln und Schwitten (I.1620); von Gruenewaldt (K1840c);

op dem Hamme genannt Schoeppingk (I.1620); von Hahn (I.1620); von Hahn a. d. H. Postenden (I.1620); von Hahnebohm (I.1634); von Hanenfeldt (Hanenfeld) (P.1841b); von Haaren (P.1841b); von Harreyan genannt Harrien (P.1841b); von Haudring (I.1631); von Heyking (I.1620); von Helmersen (K1875c); von Henning (III.1620); von Heringen (P1841a); von Hoerner (III.1620) von Hohenastenberg genannt Wigandt (I.1620); von Hoyningen genannt Huene (I.1620) von Holstinhausen genannt Holsten (P.1841b); von Holtey (Holtei) (P1841a); von Hoff (K.1648a); von der Howen (I.1620);

zum Ielita-Wolski (K1841c);

von Keyserling (Keyserlingk) (I.1631); von Keyserling zu Rautenburg (Keyserlingk) (I.1631); von Keller (K1860c); von Königseck (I.1620); von Königsfels (K.1788a; K.1799b); von Kersenbroick (I.1631); von Kettler (P.1841b); Kiewel von Kiefelstein (K.1637a); Kisselew (K1840c); von Klebeck (I.1631); von Klein (K1865c); von Kleist (P.1841b); von Kleist-Keyserlingk (K1863c); von Kleist vom Loss (K1863c); von Klopmann (I.1620); von Klüchtzner (P.1841b); von Knabenau (P.1841b); von Knigge (K.1763a; K1865c); von Knorre (Knorring) (I.1620); Komorowski von Liptau und Orawa (K1841c); von Korff (P1841a); von Korff genannt Schmysingk (P1841a); von Koskull (P1841a); von Kraehen (P.1841b); von Krummes (I.1631); Kutaiszow (K1801a); von Kühnrath (K.1637a);

von Landsberg (I.1620) (K1860c); Schmidt von der Launitz; von der Launitz (K1860c); von Loebel genannt Leubel (K.1645a); Lewaschew (K1840c); von Ledebuer (K.1662a); Lepkowski (K1841c); von Lieven (I.1631); von Lysander (P.1841b); von Lilienfeld-Toal (K1890c); von Löwis of Menar (K.1786a; K1803b); von Lohausen genannt Solderbach (P.1841b); von Lüdinghausen genannt Wolff (I.1620);

von Maydell (K.1729b; K1827c; K1845c); von Maydell a. d. Haus Dondangen (P1841a); von Maltitz (K.1786a); von Mannteuffel (I.1620); von Mannteuffel genannt Szoege (I.1620); von Medem (I.1620); von Meyendorff (K.1793a); von Meyer genannt Rautenfels (K.1645a); von Meißner (II.1634); von Mengden (K.1780b); von Mentzel (K.1677b); von Mestmacher (K.1789a); von Meerfeldt (I.1620); von Meerscheidt genannt Hüllessem (I.1620); von Mirbach (I.1620); von Michelsohnen (K.1784a; K.1779b); von der Mohl (P.1841b); von zur Mühlen (K1845c); von Münster a. d. H. Sallensee (P.1841b); von Münster a. d. H. Pokroy (P.1841d); von Münchhausen (K.1648a);

von Nagel (I.1620); Neuhoff genannt von der Ley (I.1634); von Nesselrode-Ehreshoven (K1817a); von Nettelhorst (I.1620); Nowossilzow (K1823c); von Nolde (I.1620); von Nolde-Startschenko (K1845c); von Nolcken (K1845c);

von Oelsen (I.1620); von der Oest a. d. H. Driesden (K1801a); von Oettingen (K1860c); von Ovander (K1801a); von Orgies genannt Rutenberg (P.1841b); Orlow (K1840c); von der Osten genannt Sacken (I.1620, K1833c); von der Osten genannt Sacken und von Rhein (P.1841b); von der Osten genannt Sacken-Tettenborn (P.1841b); von Offenberg (P.1841b);

von der Pahlen (K.1778a); von der Pahlen von Astrau (K.1778a; K1833c); von Paskau (K.1648a); von Patkul (K1840c); von Paulucci (K1814a); von Piattoli (K1808a; K1808b); von Piele genannt Pfeil (II.1631); von Piepenstock (III.1634); von Plettenberg (I.1620); Prosorowsky-Golizyn (K1894c); von Puttkammer (I.1620);

von der Raab genannt Thülen (P1841a); von Rahden (I.1620); von Rappe (I.1620); von Rehbinder (I.1620); von Reibnitz (K1817a); von Reiher oder Reyer (I.1631); von Reutern von Nolcken (I.1620); von der Recke (I.1620); von Roemer (P.1841b); von Roenne (P1841a); Edler von Rennenkampff (K1801a); von Rechenberg genannt Linten (P.1841b); von Rüdiger (K.1799a); von Ringemuth (K.1637a); von Richter (K.1783b); von Rosen a. d. H. Hochrosen und Roop (P1841a); von der Ropp (I.1620); von Rosenberg (II.1631); von Rummel (I.1631); von Rump (P1841a); Rumjänzow (K.1777b);

zu Sayn und Wittgenstein (K1817a); zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg (K1817a); zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (K1840c); von Samson-Himmelstjerna (K1840c); von Saltza (K1823c); von Sass (P.1841b); von Seefeld (P1841a); von Sesswegen genannt Güldenbogen (I.1631); von Syberg zu Wischlingen (I.1620); von Sievers a. d. H. Euseküll (K1857c); von Simolin (K.1786a); Edler von Simolin (K.1786a; K.1767b); von Simolin-Bathory (K.1791b); von Simolin-Wettberg (K.1791b); von Stanecke (K1803b); Suworow-Rimnikski Italiski (K1851c); von Schaffhausen (I.1620); von Schwaben (P1841a); von Schwartzhoff (P1841a); von Schwerin (I.1631); von Scheinvogel (K.1799b); von Schelking (III.1620); von Schenking (I.1620); Schilling von Schillingshof (I.1620); von Schilling (I.1620); von Schilling a. d. H. Lahnstein (I.1620); von Schierstädt (P.1841b); von Schlippenbach von Wath und Sköfde von Ljuxula und Salingen (I.1620); von Schlippenbach (I.1620); von Schmysingk genannt Korff (I.1631); von Scholtz oder Schulte (K.1642a); von Schroeders (III.1620); von Stackelberg (K1840c; K1870c); von Steinrath (I.1620); von Stempel (I.1634); von Stieglitz (K1840c); von Stickhorst (I.1634); von der Streithorst (I.1631); von Stromburg genannt Stromberg (I.1620); Schuwalow (K1833c); von Schulte (I.1631);

von Taube zu Fier und Sesswegen (P.1841b); von Tideböhl (K1875c); von Tiedewitz (I.1631); von Tiesenhausen (K1801a); von Tiesenhausen a.d.H. Elley (I.1631); von der Tinnen (I.1620); von Tippelskirch (I.1634); von Tolck genannt Engel (P1841a); von Thor-Haken (III.1631); von Torck (I.1620); von Tornow (Tornauw) (K.1639a); von Totleben (K1857c); von Trankwitz (I.1620); von Trotta genannt Treyden (I.1620); von Treyden (P1841a); von Tryzna genannt Karp (P.1841b); Trompoffski (K.1797b); Tyszkiewicz (K1841c);

von Ungern-Sternberg (P.1841c; K1882c); von Uexküll (K1865c); von Uexküll-Güldenband (K1808a);

von der Wahlen (P.1841b); Walujew (K.1865c); von Wahl (K.1956d); von Walden (K.1648a); von Walther (K.1869c); von der Warden (P.1841b); Wassiltschikow (K1840c); von der Wenge genannt Lambsdorff (I.1620); von Wessel (P.1841a); von Wettberg (P.1841a); von Wildemann (K.1637a); Witte von Wittenheim (K.1799a); von Witten (I.1631); Wolkonsky (K.1840c); Woronzow (K.1784a); von Wrangell (P.1841a); von Wrschowetz-Sekerka und Sedschütz (P1841a); Herzog Würtemberg (K1805a; K1805b);


 • I. 1620, 1631 un 1634 gados ierakstītas 1. kategorijas Kurzemes un Zemgales hercogistes dižciltīgo dzimtas.
 • II. 1620, 1631 un 1634 gados ierakstītas 2. kategorijas Kurzemes un Zemgales hercogistes dižciltīgo dzimtas.
 • III. 1620, 1631 un 1634 gados ierakstītas 3. kategorijas Kurzemes un Zemgales hercogistes dižciltīgo dzimtas.
 • P. 1841a – Piltenes apgabala dzimtas no Piltenes bruņniecības matrikulas, kurām 1841. gadā apstiprināts statuss un pievienotas Kurzemes bruņniecības matrikulai.
 • P. 1841b – Kurzemes hercogistes dzimtas, ierakstītas Piltenes bruņniecības matrikulā. 1841. gadā apstiprināts statuss un pievienoti kopā ar visu reģistru Kurzemes bruņniecības matrikulai.
 • P. 1841c – Vidzemes dzimtas, ierakstītas Piltenes bruņniecības matrikulā. 1841. gadā apstiprināts statuss un pievienoti kopā ar visu reģistru Kurzemes bruņniecības matrikulai.
 • P. 1841d – Polijas-Lietuvas dzimtas, ierakstītas Piltenes bruņniecības matrikulā. 1841. gadā apstiprināts statuss un pievienoti kopā ar visu reģistru Kurzemes bruņniecības matrikulai.
 • K. 1637-1817a - Kurzemes un Zemgales hercogistes dzimtas, Kurzemes un Zemgales hercogistes bruņniecības matrikulā iereģistrētas laikā no 1637 līdz 1817 gadam.
 • K. 1637-1817b - Piltenes apgabala dzimtas, Kurzemes un Zemgales hercogistes bruņniecības matrikulā iereģistrētas laikā no 1637 līdz 1817 gadam.
 • K. 1823-1912c - dzimtas, ierakstītas Kurzemes un Piltenes bruņniecības matrikulā laikā no 1823 līdz 1912 gadam.
 • K. 1952-1961d - dzimtas, ierakstītas Kurzemes un Piltenes bruņniecības matrikulā pēc 1917 gada.

Skat. arī:

Avoti un literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 15. lpp.
 • Pirmā bruņniecības sola tiesnešu saraksts. Jelgavā, 1620. g. 17. oktobrī. - LVVA, 640. f., 4. apr., 229. l.
 • Pēdējā bruņniecības sola tiesnešu paraksti. Jelgavā, 1634. g. 21. jūlijā. - LVVA, 640. f., 4. apr., 229. l.
 • Bruņniecības sola protokolu grāmata. 17. gs. 20.–40. gadi. - LVVA, 640. f., 4. apr., 228. l.

Resursi internetā par šo tēmu